อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 อาสาเล่นหุ่นกระบอกออกรายการโทรทัศน์ตามช่องที่กำหนดเอง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ปัถย์นำหนังสือเรื่องเกี่ยวกับโทรทัศน์ทำงานได้อย่างไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโทรทัศน์เพิ่มเติม
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ไนซเล่าเรื่องโทรทัศน์ที่นำมาจากบ้านพูดถึงส่วนประกอบภายนอกให้เพื่อนๆฟัง

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 สำรวจอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าจริงและทดลองวิธีใช้งาน
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 สำรวจส่วนประกอบภายนอกและทดลองเล่น ติดตั้งเสียบสายให้เข้ากับตัวโทรทัศน์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มออกมาสำรววจแผงที่เสียบสายรับสัญญาณ ก่อนทดลองเล่นการติดตั้งอุปกรณ์ของโทรทัศน์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 สำรวจอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าจริงทดลองเปิด-ปิดสวิตช์

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้กับโทรทัศน์และทดลองใช้จริง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มรายงานข้อมูลที่สืบค้นมาเกี่ยวกับโทรทัศน์ของตนเองจากที่บ้าน
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 เปลี่ยนกลุ่มออกมาเล่าและเปรียบเทียบกับโทรทัศน์ของเพื่อนๆ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ปัถย์และมายด์เล่าเรื่องการรับส่งสัญญาณของโทรทัศน์ข้อมูลจาก internet

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 อันปันมาเล่าเพิ่มเติมถึงเสาอากาศและการรับสัญญาณจากจานดาวเทียมข้อมูลจาก internet
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเลือกประดิษฐ์โทรทัศน์ตามใจชอบและหาวัสดุประกอบเพิ่มเติมในการประดิษฐ์โทรทัศน์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์รายการโทรทัศน์ด้วยวัสดุต่างๆของอันปัน : มีรายการแข่งรถที่สนามแข่งคนขับเครื่องบินผ่านมาก็จอดลงมาดู
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์รายการโทรทัศน์ด้วยวัสดุต่างๆของช้างเบิ้ม :โทรทัศน์ช่อง4 เป็นช่องแรกของประเทศไทยอยู่บางขุนพรหม ปัจจุบันเป็นช่อง9

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์รายการโทรทัศน์ด้วยวัสดุต่างๆของมายด์ :โทรทัศน์ของหนูมีรายการท่องเที่ยวไปตามธรรมชาติ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์รายการโทรทัศน์ด้วยวัสดุต่างๆของ ไดมอนด์ :โทรทัศน์โบราณมีเสาอากาศอยู่บนโทรทัศน์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 เน็นเล่นการจัดวางแม่สีของโทรทัศน์ที่มีสามสีคือแดง เขียวและน้ำเงินด้วยบล็อกไม้แก้วสี
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการจัดวางแม่สีของโทรทัศน์ที่มีสามสีคือแดง เขียวและน้ำเงินด้วยบล็อกไม้แก้วสีของเน็น

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการติดปะและวาดภาพโทรทัศน์ขาว-ดำ ภูมิ : โทรทัศน์ขาว-ดำต้องมีเสาอากาศ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการติดปะและวาดภาพโทรทัศน์ขาว-ดำ เฟรชชี่ : โทรทัศน์ขาว-ดำรับสัญญาณจากเสาอากาศ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพรูปทรงของโทรทัศน์ มายด์ : รูปทรงต่างต่างกำลังกลายร่างเป็นโทรทัศน์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพรูปทรงของโทรทัศน์ เนเน่ : คนกำลังคิดถึงโทรทัศน์เครื่องใหม่

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพการรับส่งสัญญาณ มังกร : ที่บนตึกมีสัญญาณรับจากจานดาวเทียม
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพการรับส่งสัญญาณ ไดมอนด์ : ที่บ้านใช้สัญญาณจากเสาให้เห็นภาพชัด
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพการรับส่งสัญญาณ ริว : จานดาวเทียมอยู่บนบ้านและตึกสูงสูง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ติดปะใบเตยภาพสัญญาณรับ-ส่งโทรทัศน์

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการติดปะต่อเติมใบเตยสีเขียว เซ็น : สถานีส่งสัญญาณไปยังบ้านคน
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการติดปะต่อเติมใบเตยสีเขียว ปัถย์ : จานดาวเทียมรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

BACK TO TOP