อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 สืบค้นข้อมูลประวัติของโทรทัศน์ในหนังสือพจนานุกรมและปทานุกรมรวมถึงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ของโทรทัศน์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของโทรทัศน์ให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประดิษฐ์โทรทัศน์ที่พัฒนาในยุคต่อๆมา

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มจดบันทึกเป็นข้อความลงในแผ่นกระดาษ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 เนเน่เลือกเขียนข้อมูลของโทรทัศน์ที่สืบค้นด้วยตนเอง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มประดิษฐ์โทรทัศน์ของตนเองด้วยวัสดุที่เลือกเอง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์โทรทัศน์ด้วยวัสดุต่างๆ ไนซ : โทรทัศน์รุ่นแรกมีสีขาวดำและมีขาตั้งเหมือนคน

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์โทรทัศน์ด้วยวัสดุต่างๆ กะทิ : โทรทัศน์มีปุ่มกดสีเขียวสีน้ำเงินและสีส้ม
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเลือกปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับเรื่องของโทรทัศน์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 ปั้นโทรทัศน์ด้วยดินน้ำมัน มินนี่ : มีหมีแพนด้าอยู่ในสารคดีช่อง 8
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 ปั้นโทรทัศน์ด้วยดินน้ำมัน มิค : โทรทัศน์มีสามสีคือ สีแดง สีเหลืองสีน้ำเงิน

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเลือกวาดภาพโทรทัศน์ประกอบของจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง สังเกตความแตกต่าง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 วาดภาพโทรทัศน์ประกอบของจริงสังเกตรายละเอียดและเพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องการ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพโทรทัศน์ของฉันด้วยสีเทียน มังกร : โทรทัศน์ช่อง 3 อยู่ใกล้คอนโด
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพโทรทัศน์ของฉันด้วยสีเทียน ช้างเบิ้ม : โทรทัศน์มีอยู่ในห้องนอน 1 เครื่อง

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพโทรทัศน์ของฉันด้วยสีเทียน มายด์ : โทรทัศน์ของฉันมียี่ห้อ sony
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพโทรทัศน์ของฉันด้วยสีเทียน ปัถย์ : ทีวีกำลังฉายเรื่องสารคดีพืชที่อยู่ในป่า
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพประกอบของจริง กะทิ : คนประดิษฐ์โทรทัศน์ขึ้นให้เราดู
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพประกอบของจริง มินนี่ : โทรทัศน์มีไฟฟ้าอยู่ข้างใน

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพประกอบของจริง ไนซ : โทรทัศน์มีสีดำมีกระจกอยู่ด้านหน้า
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพประกอบของจริง ภูมิ : ฉันเปิดโทรทัศน์ต้องเสียบปลั๊กไฟก่อนมีเสียงและภาพ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพประกอบของจริง อันปัน : โทรทัศน์มีภาพตอนที่เราเปิดใช้รีโมท
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการติดปะสร้างภาพเกี่ยวกับโทรทัศน์ ริว : โทรทัศน์โบราณเป็นสีขาวดำและสัญญาณจากเสาอากาศสูงๆ

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 ทดลองเล่นกับไฟฉายและแสดงท่าทางตามใจชอบสังเกตเงาที่เกิดจากแสงที่ส่องกระทบแผ่นวัตถุเหมือนการกำเนิดของโทรทัศน์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมการเรียนรู้ตัวเลขด้วยการวัดขนาดของโทรทัศน์ เช่น ความกว้าง ความยาวและการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการวัด เช่นสายวัด ตลับเมตร และไม้บรรทัด เป็นต้น
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 เพิ่มวิธีวัดวัดหลายรูปแบบ เช่นการวัดทแยงมุมสังเกตตัวเลขที่เครื่องมือขณะวัด
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 นำมาเปรียบเทียบกับขนาดของโทรทัศน์อีกเครื่องหนึ่ง ที่อยู่ในห้อง

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 วาดภาพโทรทัศน์แบบโบราณด้วยสีน้ำ เซ็น : โทรทัศน์รุ่นโบราณมีขาตั้งสี่ขา เหมือนเก้าอี้ที่มีขาเท่ากันและมีสีขาวดำ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560 วาดภาพโทรทัศน์แบบโบราณด้วยสีน้ำ โปรด :โทรทัศน์สีขาวดำมีขอบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

BACK TO TOP