อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560

ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  กรกำลังอธิบายเรื่องการปลูกแคร์รอต
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  ลิศากำลังอธิบายเรื่องแคร์รอตที่เพื่อนๆสนใจ
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  ไนซ์ชวนคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวมาดูแคร์รอต
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  เบลเบลกำลังเล่าประสบการ์เดิมให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง

ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  คุณพ่อคุณแม่กำลังดูผลงานของมิว
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  นีโอมีแคร์รอตสีม่วงด้วยนะครับ
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  เจแนฟเลือกเรื่องโดนัทค่ะ
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  ปรินเล่านิทานให้คุณแม่และพี่ชายฟัง

ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  ข้าวหอมเล่านิทานเรื่องแคร์รอตยักษ์
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  อันนี้เป็นผลงานของพอร์ชครับ
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  นิทานที่แอนนี่กับเพื่อนช่วยกันแต่งค่ะแอนนี่
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  พนวาดภาพแคร์รอตด้วยสีน้ำครับ

ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  หลิงหลิงอธิบายผลงานแคร์รอต
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  พอใจกำลังเล่านิทานเรื่องแคร์รอตยักษ์ให้ทุกคนฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  มีแคร์รอตสีอะไรบ้างครับไพตั้น..มีหลายสีครับ
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  เฟย์กำลังอธิบายเรื่องประโยชน์แคร์รอต

ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  ณิโกเล่านิทานให้คุณแม่และพี่สาวฟังเรื่อง แคร์รอตยักษ์
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  ออสตินเชิญคุณพ่อคุณแม่เซ็นสมุดเยี่ยมชมค์รอต
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  จิณณ์ใช้เมล็ดแคร์รอตปลูกนะครับคุณพ่อ
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  ตีด้าเสนอผลงานประสบการณ์เดิม

ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง แคร์รอต อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  ซัญญ่ากำลังอธิบายผลงานประสบการณ์เดิม

BACK TO TOP