อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  แคร์รอตยักษ์สีส้ม
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันทาสีแคร์รอตยักษ์
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  แคร์รอตยักษ์ทาสีเสร็จแล้วครับ/ค่ะ ช่วยกันตัดไหมพรมมาตกแต่งเป็นรากฝอย
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  คิดออกแบบจำลองหัวแคร์รอตด้วยวัสดุตามใจชอบ

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ออกแบบหัวแคร์รอตของตนเอง
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ใช้ไหมพรมแทนรากแก้วเพิ่มเติม
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์หัวแคร์รอตโดยวิธีการฉีกปะ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันทำใบแคร์รอต

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันทำใบแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสรุปการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต กร : แคร์รอตเอาไปทำเกี๊ยวแคร์รอต แล้วเอาไป ใส่ไข่เจียวได้
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสรุปการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต ชัญญ่า : แคร์รอตเป็นพืชทานหัวคือรากแก้ว
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสรุปการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต หลิง หลิง : แคร์รอตชอบอากาศหนาว แคร์รอตทานได้ แคร์รอตมีใบหยิกๆเหมือนใบผักชี

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสรุปการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต ออโต้ : แคร์รอต (พูดตามครู)
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสรุปการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต ออสติน : แคร์รอตมีหลายสี เอาแคร์รอตไปทำซุปด้วย
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสรุปการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต เบล เบล : แคร์รอตมีสารเบต้าแคโรทีน กับสารป้องกันมะเร็ง
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสรุปการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต จิณณ์ : แคร์รอตเป็นพืช มีหลายสี

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสรุปการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต ไนซ์ : แคร์รอตเอาไปทำไข่เจียวแคร์รอตได้ แคร์รอตเป็นพืชล้มลุกมีหลายสี มีสีม่วง สีเหลือง สีส้ม
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสรุปการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต เฟย์ : แคร์รอตมีราก มีลำต้น มีดอก มีใบ มีเมล็ด แคร์รอตเป็นพืชล้มลุก เราต้องรดน้ำให้เติบโต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสรุปการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต มิว : แคร์รอตมีสีม่วง สีส้ม สีเหลือง แคร์รอตเป็น พืชล้มลุกครับ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสรุปการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต พอใจ : แคร์รอตชอบอากาศหนาว

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสรุปการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต ลิศา : แคร์รอตชอบอากาศหนาว แคร์รอตมีหลายสี มีสีส้ม สีม่วง สีเหลือง แคร์รอตเป็นพืชล้มลุกค่ะ เอาไปทำเป็นเกี๊ยวแคร์รอตก็ได้ค่ะ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสรุปการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต แอนนี่ : แคร์รอตอยู่ในดิน มีหลายสี ทานได้รสชาติอร่อย
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสรุปการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต เจแนฟ : หนูรู้ว่าแคร์รอตชอบอากาศหนาวแล้วแคร์รอตก็เป็นพืชล้มลุกมีหัวอยู่ใต้ดิน แคร์รอตเอาไปทำอาหารได้หลายอย่าง
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการออกแบบจำลองหัวแคร์รอตของเด็กๆ

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นดินน้ำมันการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต ณิโก : ข้าวเกรียบแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นดินน้ำมันการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต ไพตั้น : ส้มตำแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นดินน้ำมันการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต พน : ไข่เจียวแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นดินน้ำมันการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต ปริน : แคร์รอต

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นดินน้ำมันการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต นีโอ : ปอเปี๊ยะแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นดินน้ำมันการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต ตีด้า : เกี๊ยวไส่แคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นดินน้ำมันการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต ข้าวหอม : เบบีแคร์รอตมีหลายสี
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นดินน้ำมันการเรียนรู้เรื่องแคร์รอต พอร์ช : ไข่เจียวแคร์รอต

BACK TO TOP