อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆวาดภาพประสบการณ์เดิม “แคร์รอต”
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” หลิง หลิง : คนกำลังทานแคร์รอตอยยู่
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” ลิศา : ลิศากับเพื่อนๆกำลังปลูกต้นแคร์รอตอยู่
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” เฟย์ : หนูกำลังปลูกแคร์รอตกับเพื่อนๆ

Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิม แคร์รอต นีโอ : นีโอรู้จักแคร์รอต แคร์รอตมีสีส้มใบสีเขียว แต่นีโอไม่เคยลองทานทานครับ
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิม แคร์รอต ไนซ์ : คุณแม่กำลังหั่นแคร์รอตมาให้ไนซ์ทาน
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิม แคร์รอต พน : กำลังทานแคร์รอตกับออสติน
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิม แคร์รอต ข้าวหอม : หนูชอบทานแคร์รอตมันอร่อยกรอบๆ

Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิม แคร์รอต จิณณ์ – แคร์รอตเอาใส่ข้าวผัดได้
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิม แคร์รอต แอนนี่ – แคร์รอตมันมีสีส้ม มีสีเขียวข้างบนเป็นใบและมีเส้นขีดๆอยู่บนแคร์รอต
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆวาดภาพประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” ด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสีน้ำจากประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” ณิโก : แคร์รอตสีส้ม 3 อัน

Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสีน้ำจากประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” ออโต้ : แคร์-รอต (พูดตามครู)
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสีน้ำจากประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” เกล : หนูหาแคร์รอต
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสีน้ำจากประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” ตีด้า : ตีด้ากำลังไปเก็บแคร์รอตที่บ้าน
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  กราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่เด็กๆอยากเรียนรู้

Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆประดิษฐ์ “แคร์รอต” ประสบการณ์เดิม ด้วยเศษวัสดุ
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุจากประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” พอร์ช : แคร์รอตยักษ์
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุจากประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” กร : แคร์รอตหัวใหญ่ๆ
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุจากประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” เบล เบล : แคร์รอตปลูกอยู่ในดิน

Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์ ด้วยพลาสติกสร้างสรรค์ เลโก้ ประสบการณ์เดิม “แคร์รอต”
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานต่อพลาสติกสร้างสรรค์จากประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” พอใจ : แคร์รอตสีส้ม ที่บ้านหนูก็มีคุณย่าซื้อมาทำอาหาร
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานต่อพลาสติกสร้างสรรค์จากประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” ออสติน : ออสตินเคยเห็นแคร์รอตที่โลตัสครับ
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานต่อพลาสติกสร้างสรรค์จากประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” มิว : แคร์รอตเป็นยาวๆ

Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ปั้นดินน้ำมันประสบการร์เดิม แคร์รอต
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” ปริน : แคร์รอตเป็นยาวๆ
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” เจแนฟ: หนูเคยเห็นแคร์รอตที่เควิลเลจเป็นหัวสดๆ เลยค่ะ
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม “แคร์รอต” ไพตั้น : แคร์รอตสีส้ม ไพตั้นเคยทานแคร์รอต

Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  สร้างภาพประสบการณ์เดิม “แคร์รอต”
Project Approach เรื่อง “แคร์รอต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานสร้างภาพ “แคร์รอต” ด้วยเศษวัสดุต่างๆ ชัญญ่า : กระต่ายกำลังปลูกแคร์รอต

BACK TO TOP