อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  สำรวจต้นแคร์รอตที่นำมาจากบ้าน
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพแคร์รอตชนิดต่างๆ ลิศา : แคร์รอตอยู่ใต้พื้นดิน ข้างบนมีใบโผล่ขึ้นมา มีแคร์รอตสีส้ม
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  สำรวจแคร์รอตสีม่วง
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ใช้เครื่องแยกกากเพื่อดูสีของแคร์รอตสีม่วง

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  วาดภาพด้วยสีน้ำจากแคร์รอตสีม่วง-สีส้ม
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพสีน้ำจากแคร์รอต พอร์ช : แคร์รอตมีหัวอยู่ใต้ดิน เราทานรากของแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ทดลองทำแคร์รอตด้วยวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์แคร์รอตด้วยลูกโป่ง พน

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์แคร์รอตด้วยลูกโป่ง มิว
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์แคร์รอตด้วยลูกโป่ง แอนนี่
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์แคร์รอตด้วยลูกโป่ง เจแนฟ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม ทำสบู่แคร์รอต

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  เด็กๆเทสบู่ลงในพิมพ์ตามต้องการ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  เตรียมพิมพ์ที่จะทำสบู่
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพกิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม สบู่แคร์รอต เกล : เกลกำลังทำสบู่แคร์รอตกับคุณแม่ค่ะ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพกิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม สบู่แคร์รอต จิณณ์ : สบู่แคร์รอตสีส้ม มีกลิ่นหอม

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันผัดไส้ปอเปี๊ยะแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  คิดหาวิธีห่อปอเปี๊ยะของตนเอง
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  นำปอเปี๊ยะไปทอด
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานปอเปี๊ยะทอด

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพ Cooking ปอเปี๊ยะไส้แคร์รอตทอด ปริน : ปอเปี๊ยะทอดอร่อยมากเลย มีไส้แคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพ Cooking ปอเปี๊ยะไส้แคร์รอตทอด ตีด้า : ตีด้ากับเพื่อนๆกำลังทำปอเปี๊ยะทอดค่ะ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  เลือกประดิษฐ์แคร์รอตด้วยวัสดุตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  คิดหาวิธีทำให้เป็นแคร์รอต

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์แคร์รอตด้วยวัสดุตามใจชอบ ชัญญ่า
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์แคร์รอตด้วยวัสดุตามใจชอบ นีโอ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์แคร์รอตด้วยวัสดุตามใจชอบ ออสติน
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์แคร์รอตด้วยวัสดุตามใจชอบ ไนซ์

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์แคร์รอตด้วยวัสดุตามใจชอบ พอใจ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ดร.ปริยานุช จุลกะมาให้ความรู้เรื่องของแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  เด็กๆถ่ายรูปกับท่านวิทยากร ดร.ปริยานุช จุลกะ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพวิทยากรมาให้ความรู้ เรื่องแคร์รอต เฟย์ : หนูกำลังสำรวจแคร์รอตมีเมล็ด หัวหลายสี

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพวิทยากรมาให้ความรู้ เรื่องแคร์รอต หลิงหลิง : อาจารย์มาสอนว่าแคร์รอตทานที่สุกแล้วทานดิบก็ได้
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพวิทยากรมาให้ความรู้ เรื่องแคร์รอต กร : อาจารย์มาเล่าวิธีการปลูกแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (4) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพแคร์รอตตามจุดปะ ออโต้ – แคร์รอต ดิน น้ำ ปุ๋ย อากาศ (พูดตามครู)

BACK TO TOP