อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  สำรวจแคร์รอตสีครีม
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ชิมเบบี้แคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพส่วนประกอบต่างๆของแคร์รอต ไพตั้น
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพส่วนประกอบต่างๆของแคร์รอต ลิศา

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานเขียนคำพยัญชนะต้นของแคร์รอต ( ค ) แอนนี่
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานเขียนคำพยัญชนะต้นของแคร์รอต ( ค ) ข้าวหอม
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ชิมน้ำแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันล้างแคร์รอต

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ฝึกการใช้มีดหั่นแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ทดลองใช้ที่ขูดแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ทดลองทำให้แคร์รอตกรอบ โดยนำไปใส่กระทะร้อน
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ทดลองใส่แป้งแล้วทอดในกระทะที่ใส่น้ำมัน

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ชิมแคร์รอตจากการทดลองทำให้กรอบ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพกิจกรรม Cooking “แคร์รอต” ทำให้กรอบ จิณณ์ : จิณณ์ถือมีดหั่นแคร์รอตแล้วเอาไปทอดในกระทะ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ปั๊มภาพสีน้ำด้วยแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั๊มแคร์รอตด้วยสีน้ำ ออโต้

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  สังเกตการเจริญเติบโตของต้นแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ทดลองทำเกี๊ยวแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  นำเกี๊ยวของตนเองไปทอด
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพกิจกรรม Cooking “เกี๊ยวแคร์รอตทอด” ชัญญ่า : ชัญญ่าทำเกี๊ยวทอดใส่หมูกับแคร์รอตแล้วเอาไปทอดในกระทะที่มีน้ำมันร้อนๆ

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพกิจกรรม Cooking “เกี๊ยวแคร์รอตทอด” นีโอ : นีโอตักหมูผสมแคร์รอตวางบนแผ่นเกี๊ยวแล้วพับเอาไปทอดที่กระทะ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  วาดภาพแคร์รอตดูของจริง
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพแคร์รอตโดยดูจากของจริง มิว : แคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพแคร์รอตโดยดูจากของจริง พน : มีแคร์รอตหัวใหญ่มีรากยาวๆมีใบเยอะมาก

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันล้างผักต่างๆก่อนไปทำอาหาร
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ทดลองทำไข่เจียวใส่แคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันทอดไข่เจียวแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ทดลองตำส้มตำแคร์รอต

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ชิมส้มตำแคร์รอตฝีมือตนเอง
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ฝึกการพับกระดาษเป็นแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานพับกระดาษวาดภาพต่อเติม ปริน : หัวแคร์รอตสีส้ม
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานพับกระดาษวาดภาพต่อเติม ไนซ์ : แคร์รอตอยู่ในดินคือรากแก้ว ที่สะสมอาหาร

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ทดลองแคร์รอตมีน้ำ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ทดลองแคร์รอตมีน้ำ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ทดลองแคร์รอตมีน้ำ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ทดลองแคร์รอตมีน้ำ

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพการทดลองคิดหาวิธีน้ำจากแคร์รอต ตีด้า : ตีด้าทำน้ำเแคร์รอต หนูเอาแคร์รอตไปปั่นมีน้ำสีส้มๆค่ะ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพการทดลองคิดหาวิธีน้ำจากแคร์รอต ออสติน : ออสตินเอาแคร์รอตไปหั่นแล้วไปปั่นกับเครื่องแล้วมีน้ำสีส้ม
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ปั้นดินน้ำมันเป็นแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานจำลองเกี๊ยวแคร์รอตทอดด้วยดินน้ำมัน เจแนฟ : เกี๊ยวแคร์รอตของหนูสีเหลืองข้างในเป็นแคร์รอต

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานจำลองเกี๊ยวแคร์รอตทอดด้วยดินน้ำมัน พอร์ช : เกี๊ยวของพอร์ชมีไส้แคร์รอตกับหมู
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานจำลองเกี๊ยวแคร์รอตทอดด้วยดินน้ำมัน เฟย์ : เกี๊ยวมีไส้หมูกับแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานจำลองเกี๊ยวแคร์รอตทอดด้วยดินน้ำมัน เบล เบล : เบล เบลเคยไปซื้อเกี๊ยวที่ร้านขายเกี๊ยวและได้ทำเกี๊ยวแคร์รอตที่โรงเรียน
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุตามใจชอบ

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานจำลองแคร์รอต หลิงหลิง : แคร์รอตกำลังขึ้น
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานจำลองอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกแคร์รอต ณิโก : พลั่วตักดิน
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานจำลองอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกแคร์รอต เกล : บัวรดน้ำ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานจำลองอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกแคร์รอต กร : สายวัด

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (3) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานจำลองอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกแคร์รอต พอใจ : ไม้บรรทัด

BACK TO TOP