อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ทดลองปลูกแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพการทดลองปลูกแคร์รอต เฟย์ : หนูกำลังปลูกแคร์รอตกับเพื่อนๆอยู่ค่ะ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพการทดลองปลูกแคร์รอต พอร์ช : พอร์ชกำลังปลูกแคร์รอต พอร์ชเอาเมล็ดปลูก
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ฉีกกระดาษติดปะแคร์รอต

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานฉีกกระดาษติดปะแคร์รอต เบล เบล : แคร์รอตหัวใหญ่มี 2 อัน
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานฉีกกระดาษติดปะแคร์รอต มิว : แคร์รอตใหญ่
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานฉีกกระดาษติดปะแคร์รอต ออโต้
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานฉีกกระดาษติดปะแคร์รอต เจแนฟ – เบบี้แคร์รอต

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  วาดภาพแคร์รอตดูของจริง
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพแคร์รอตโดยดูจากของจริง หลิงหลิง : หัว แคร์รอตเป็นยาวๆ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพแคร์รอตโดยดูจากของจริง จิณณ์ : เบบี้แคร์รอตหัวเล็กๆ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพแคร์รอตโดยดูจากของจริง ณิโก : แคร์รอตหัวยาวหลายหัว

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ฝึกการพับกระดาษเป็นแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานพับกระดาษวาดภาพต่อเติม ออสติน : ออสตินกำลังไปหาแคร์รอตที่ปลูกไว้
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานพับกระดาษวาดภาพต่อเติม นีโอ : แคร์รอตสีส้มอยู่ในดิน แคร์รอตคือผัก
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานพับกระดาษวาดภาพต่อเติม ชัญญ่า : ชัญญ่ากำลังเดินอยู่ที่สวนแคร์รอตมีไส้เดือนด้วย

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ทดลองฝนสีด้วยแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานฝนสีแคร์รอต เกล : แคร์รอตเอาไปทำอาหารได้
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานฝนสีแคร์รอต พน : สีเขียวคือใบ สีส้มคือเนื้อแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  วาดภาพที่พืชที่เป็นหัวประเภทเดียวกับแคร์รอต

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพพืชที่เป็นหัวประเภทเดียวกันกับแคร์รอต พอใจ : มันสำปะหลัง มันเทศ มันฝรั่ง มีหัวทานได้เหมือนแคร์รอต
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพพืชที่เป็นหัวประเภทเดียวกันกับแคร์รอต ลิศา : พืชที่ทานส่วนรากมีมันฝรั่ง มันเทศ มันแกว แคร์รอต หัวไชเท้า มันสำปะหลังค่ะ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพพืชที่เป็นหัวประเภทเดียวกันกับแคร์รอต ข้าวหอม : มันเทศกับแคร์รอตเป็นพืชล้มลุก
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ติดปะแยกประเภทผัก-ผลไม้

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานติดปะภาพผักและผลไม้แยกประเภท ไพตั้น
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงาน
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ฝึกการใช้กรรไกรตัดภาพแคร์รอตและวาดต่อเติม
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานตัดภาพแคร์รอตและวาดต่อเติม ตีด้า – คุณแม่กับหนูไปซื้อแคร์รอตมาทำกับข้าว

Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานตัดภาพแคร์รอตและวาดต่อเติม ไนซ์ : ไดโนเสาร์เอาแคร์รอตขึ้นที่หลัง
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานตัดภาพแคร์รอตและวาดต่อเติม แอนนี่ : แคร์รอตยักษ์เอาไว้ให้บิลลี่กินเป็นการ์ตูนค่ะ
Project Approach เรื่อง แคร์รอต ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2560  ผลงานตัดภาพแคร์รอตและวาดต่อเติม กร : กรกำลังเอาแคร์รอตกลับบ้าน

BACK TO TOP