อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2560

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2560  ครอบครัวของ ด.ญ.ลิณนา(วาริน) ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2560  ครอบครัว ด.ญ. มานิกา (ธารา) พาพี่ชายมาชม Project Approach บ้านไทย
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2560  ครอบครัว ด.ญ. จิรัชยา (กานต์) พาคุณยายมาชม Project Approach บ้านไทยได้ เล่าเรื่องส่วนต่างๆของบ้านไทยมีอะไรบ้าง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2560  ครอบครัว ด.ช. ธีทัต (เอิร์ท)ชมผลงานบ้านไทยที่สร้างด้วยเศษวัสดุอย่างตั้งใจ

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2560  ครอบครัว ด.ช. ธรณ์ธันย์ (ไทม์)ชมบ้านไทยจำลอง ไทม์ได้เล่าเรื่องส่วนต่างๆของบ้านไทยให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2560  ครอบครัว ด.ช. กวิณวิทย์ (พูน)กำลังต่อตัวต่อพลาสติกสร้างสรรค์(เลโก้)เป็นบ้านไทย
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2560  ครอบครัว ด.ช. สุวพิชญ์(พิชญ์)เล่าเรื่องการจำลองบ้านไทยเรือนหมู่
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2560  ครอบครัว ด.ญ. พิมพ์ชนก(ผิงผิง)ชวนน้องมาเที่ยวชมProject Approach บ้านไทย

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2560  ครอบครัว ด.ญ.ศรัณภรณ์(ปาล์มมี่)กำลังสนใจนิทานเล่มใหญ่ที่เด็กๆช่วยกันแต่ง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2560  ครอบครัว ด.ช. ณรัฐ(เบปปุ) ดูส่วนต่างๆของบ้านไทย มีหน้าจั่วลูกฟัก หน้าจั่วใบเรือ หน้าจั่วพระอาทิตย์
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2560  ครอบครัว ด.ญ.ศิรีน(ฮิโกะ)ชมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2560  ครอบครัว ด.ช. อนุภัทร (เอิร์ธ)สนใจบ้านไทยจำลอง มีตะพานหนูด้วยนะครับ มีไว้รับน้ำหนักชายคาบ้านครับ

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2560  ครอบครัว ด.ญ. อริสรา(เพียงรุ้ง)สนุกกับการวัดไม้ไผ่ไม้สักที่ใช้ในการสร้างบ้านไทย
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2560  ครอบครัว ด.ช. ธีรัตม์(เจแปน)เปิดดูผลงานของเด็กๆจากประสบการณ์เดิม
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2560  ครอบครัว ด.ญ.ธนวรนันท์(นานะ) สนใจนิทานที่นานะเล่าให้ผู้ปกครองฟังที่เพื่อนๆช่วยกันแต่ง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2560  ครอบครัว ด.ญ. มิญช์ (มิญน่า) สนใจนิทานชมเด็กๆเก่งกันทุกคน

BACK TO TOP