อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560  กิจกรรมกลุ่ม วาดภาพบ้านไทยด้วยสีชนิดต่างๆตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560  ผลงานบ้านไทยด้วยสีไม้ สีเทียน
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560  กิจกรรมกลุ่ม วาดภาพบ้านไทยด้วยสีน้ำตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560  ผลงานบ้านไทยด้วยสีน้ำ

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560  กิจกรรมกลุ่มสร้างบ้านไทยด้วยวัสดุหลากหลายตามใจชอบ ใบจาก ไม้ไผ่ ไม้ไอติม แล้ววาดต่อเติม
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560  ผลงานบ้านไทยทำด้วยวัสดุตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560  ทำบัตรเชิญคุณพ่อคุณแม่มาชมนิทรรศการ บ้านไทย
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560  ผลงานบัตรเชิญชมนิทรรศการ บ้านไทย

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560  ของที่ระลึกที่เด็กๆตั้งใจทำกันทุกคน
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560  เปลยวนทำด้วยเชือกที่เด็กๆสนใจ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560  นิทาน เรื่อง บ้านไทยสุขใจ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560  บ้านไทย

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560  ครั้งหนึ่งนามมาแล้วมีบ้านหลังหนึ่ง อยู่ในประเทศไทยบ้านไทยหลังมันใหญ่
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560  มีคนตื่นเต้นอยากอยู่ในบ้านไทย เพราะว่าบ้านไทยมันสวย
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560  บ้านไทยจะมีเสา มีหน้าจั่วที่หลังคา แล้วมันก็จะมีใต้ถุนบ้าน มีอกไก่ มีจันทัน คนก็เลยชอบอยู่บ้านไทย(จบ)
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560  เพลง บ้านไทยที่เด็กๆช่วยกันแต่ง เนื้อเพลง “บ้านคนไทยเราสวย ทำด้วยไม้สัก มีหลังคาลูกฟัก และหน้าจั่ว ลมพัดเย็น เย็น อยู่แสนสบาย”(จบ)

BACK TO TOP