อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ลงชื่อเลือกเรื่องที่อยากเรียน Project Approach ผลสรุปได้ว่าเด็กๆชั้นอนุบาลปีที่2/2เรียนเรื่อง บ้านไทย (ปก)
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  กราฟแสดง เรื่องที่สนใจอยากเรียน ของชั้นอนุบาลปีที่ 2/2เรื่อง บ้านไทย
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  วาดภาพคำที่รู้จัก เกี่ยวกับ “บ้านไทย” จากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ติดบอร์ด คำที่รู้จักเกี่ยวกับบ้านไทยจากประสบการณ์เดิม

Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เล่าเรื่องบ้านไทย จากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  วาดภาพจากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ต่อบ้านไทยด้วยแผ่นแม่เหล็ก
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  บ้านไทยครับ

Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ติดปะเศษวัสดุ “บ้านไทย”
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆเลือกติดปะเศษวัสดุตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  วาดภาพสีน้ำจากประสบการณ์เดิม “บ้านไทย”
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม “บ้านไทย”

Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ทำท่าบ้านไทยตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ต่อบล็อกเป็นบ้านไทย
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ต่อเลโก้เป็นบ้านไทย
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  กลุ่มที่ 1 “บ้านไทยอบอุ่น” ผู้ร่วมงาน ผิงผิง รัน เพียงรุ้ง กานต์ ฮิโกะ พิชญ์

Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  กลุ่มที่ 2 “บ้านไทยสวยงาม” ผู้ร่วมงาน มิญน่า วาริน นานะ ไทม์ ธารา
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  กลุ่มที่ 3 “บ้านไทยน่าอยู่”ผู้ร่วมงาน เจแปน อนุภัทร พูน เบปปุ
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพประสบการณ์เดิม พิชญ์:บ้านไทยมีบ่อน้ำ มีหลังคา มีเต่า แล้วก็มีสุนัข
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพประสบการณ์เดิม ฮิโกะ:บ้านไทยสร้างด้วยไม้ ประตูทำจากไม้

Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพประสบการณ์เดิม ปาล์มมี่:บ้านไทยมีบันไดไม้ บ้านไทยทำด้วยไม้
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพประสบการณ์เดิม วาริน:หนูเคยเห็นบ้านไทยที่เมืองไทย หลังคาเป็นสามเหลี่ยม
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพประสบการณ์เดิม ผิงผิง:บ้านไทยมีเสา มีหลังคา มีรูปทรงสี่เหลี่ยม
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ต่อแผ่นแม่เหล็ก บ้านไทย จากประสบการณ์เดิม ไทม์: บ้านไทย

Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ติดปะเศษวัสดุบ้านไทยจากประสบการณ์เดิม เจแปน: บ้านไทยมีประหลังคา มีประตู มีหน้าต่าง
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ต่อบ้านด้วยพลาสติกสร้างสรรค์ ธารา: บ้านไทยมีห้องนอน มีหน้าต่าง มีประตู
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ต่อแผ่นแม่เหล็ก บ้านไทย จากประสบการณ์เดิม รัน:บ้านไทยหลังคามันเป็นรูปสามเหลี่ยม
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ต่อแผ่นแม่เหล็ก บ้านไทย จากประสบการณ์เดิม ธีทัต: บ้านไทย

Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพประสบการณ์เดิม อนุภัทร:บ้านไทยมีต้นไม้ บ้านไทยมีประตู บ้านไทยมีหน้าต่างสี่เหลี่ยม
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพสีน้ำ นานะ: บ้านไทยมีหลังคา
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพสีน้ำ เพียงรุ้ง: บ้านไทยทำจากไม้
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ต่อบล็อก บ้านไทยจากประสบการณ์เดิม พูน:บ้านไทยสร้างด้วยไม้ มีหลังคาแหลมๆ

Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ต่อบ้านด้วยเลโก้ เบปปุ:บ้านไทยมีหน้าต่างมีหลังคาสามเหลี่ยม
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ปั้นดินน้ำมันตามใจชอบ มิญน่า:บ้านไทยมีประตู มีหน้าต่าง
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ปั้นดินน้ำมันตามใจชอบ กานต์:บ้านไทยมีบันได มีประตู มีหลังคา
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน กิจกรรมกลุ่ม กลุ่มที่ 3 “บ้านไทยน่าอยู่”ผู้ร่วมงาน เจแปน อนุภัทร พูน เบปปุ

Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน กิจกรรมกลุ่ม กลุ่มที่ 2 “บ้านไทยสวยงาม” ผู้ร่วมงาน มิญน่า วาริน นานะ ไทม์ ธารา
Project Approach เรื่อง “บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน กิจกรรมกลุ่ม กลุ่มที่ 1 “บ้านไทยอบอุ่น” ผู้ร่วมงาน ผิงผิง รัน เพียงรุ้ง กานต์ ฮิโกะ พิชญ์

BACK TO TOP