อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ต่อเลโก้เป็นบ้านไทยครับ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ผลงานเสร็จแล้วครับ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ต่อเลโก้เป็นบ้านไทยครับ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ผลงานเสร็จแล้วครับ

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ตัดติดปะวัสดุต่างๆเป็น บ้านไทย
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ตัดติดปะวัสดุต่างๆเป็น บ้านไทย
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  วาดภาพต่อเติมบ้านไทยค่ะ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ติด ปะ เศษวัสดุตามใจชอบ วาดภาพต่อเติม นานะ:บ้านไทยมีหน้าจั่วรูปพระอาทิตย์ บ้านไทยต้องมีบันได

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ติด ปะ เศษวัสดุตามใจชอบ วาดภาพต่อเติม อนุภัทร:บ้านไทยมีหน้าจั่วใบเรือ บ้านไทยสร้างด้วยไม้
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ติด ปะ เศษวัสดุตามใจชอบ มิญน่า:บ้านไทยมีหน้าจั่วรูปพระอาทิตย์
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  วิทยากรเล่าว่าสมัยก่อนต้องใช้เรือในการเดินทาง ทางแม่น้ำเจ้าพระยา
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  สนใจบ้านเรือนไทยหมู่

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  เห็นแล้วครับของจริง จันทัน อกไก่
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  หลังคาหน้าจั่วลูกฟักเป็นสี่เหลี่ยม
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  นั่งพักเรือนชานบ้าน
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  เห็นช่องแมวลอดสำหรับให้ลมถ่ายเท และนั่งห้อยขาได้

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  หลังคาหน้าจั่วรูปพระอาทิตย์
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  วาดภาพบ้านไทยตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  สัมผัสกับธรรมชาติด้วยค่ะ/ครับ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  หน้าต่างเป็นสี่เหลี่ยม มีฝาบ้านเป็นลาย ลูกฟัก

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  โอ่งน้ำคนไทยสมัยโบราณ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 (ปก)
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดฮิโกะ:ที่บ้านไทยมีหน้าจั่ว 2 ลาย มีลายพระอาทิตย์กับลายลูกฟัก หนูเห็นเสา 8 ต้น แล้วมีใต้ถุนด้วย ใต้ถุนมันสูง มีตะพานหนู
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดเพียงรุ้ง:บ้านไทยมีเสาเยอะๆเสาเป็นกลมๆสร้างด้วยไม้ แล้วมีปั้นลมอยู่ใกล้ๆหลังคา คนไทยชอบอยู่บ้านไทยเพราะว่ามันสวย

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันสรุปจากคำถามที่เด็กๆสงสัย ในหัวข้อ ส่วนประกอบบ้านไทยมีอะไรบ้าง ทำมาจากอะไร
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ทำแผนภูมิเปรียบเทียบ บ้านไทย 4 ภาคเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ทำป้าย Project Approach ระบายสีกันค่ะ/ครับ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ทำหนังสือนิทานค่ะ

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  คุณพ่อเล่าเรื่องเกี่ยวกับการต่อบ้านไทยจำลอง
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ต่อเสาบ้านจำลอง
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ต่อหลังคาบ้านจำลอง
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  ติดฝาบ้านจำลอง

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  นำบ้านไทยที่เด็กๆช่วยกันสร้างแต่ละหลังมารวมกันเป็นบ้านไทยเรือนหมู่ เด็กตั้งชื่อว่า “ บ้านไทยของทุกคน”
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (4)  ปีการศึกษา 2560  กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 คุณพ่อคุณแม่ของด.ญ.อริสรา(เพียงรุ้ง)และคุณแม่ของด.ญ.พิมพ์ชนก(ผิงผิง)มาสร้างบ้านไทย จำลอง เด็กๆชอบและสนุก เด็กๆและครูชั้นอนุบาลปีที่ 2/2ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ/ครับ

BACK TO TOP