อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  สร้างบ้านไทยครับ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ต่อบล็อกบ้านไทย เอิร์ธ : บ้านไทยต้องมีบันได
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  สร้างบ้านไทยครับ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ต่อบล็อกเป็นบ้านไทย เอิร์ท : บ้านไทย

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  สร้างบ้านไทยค่ะ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ต่อบล็อกเป็นบ้านไทย ธารา : บ้านไทยข้างในจะมีคนอยู่
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  สัมผัส สำรวจ อุปกรณ์สร้างบ้าน
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  อุปกรณ์ในการสร้างบ้าน เลื่อย ค้อน ไม้สัก

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  สำรวจ สัมผัส อุปกรณ์ต่างๆในการสร้างบ้านไทย
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  วาดภาพอุปกรณ์ในการสร้างบ้าน
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ติดปะอุปกรณ์สร้างบ้าน วาดต่อเติม พิชญ์ : มีค้อนเอาไว้สร้างบ้านใช้ตอก มีที่วัดไม้
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพอุปกรณ์ สร้างบ้านไทย วาริน : สร้างบ้านไทย ใช้ไม้สัก แล้วก็ค้อน มีที่วัดไม้

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  13ชนิดของผลงาน ฝนสีแล้ววาดภาพต่อเติม รัน : ไม้สักสร้างบ้าน
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพเปรียบเทียบบ้านไทยกับบ้านแบบตะวันตก ปาล์มมี่ : บ้านไทยมีหลังคา แต่บ้านแบบตะวันตกไม่มีกาแล
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  ต่อโมเดลบ้านไทย
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  ผลงานครับ/ค่ะบ้านไทย

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  สำรวจโอ่งน้ำของคนไทยครับ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  ต่อพลาสติกแม่เหล็กเป็นบ้านไทยตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ต่อพลาสติกแม่เหล็กเป็นบ้านไทย เบปปุ : บ้านไทย
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน สร้างบ้านไทยด้วยไม้บล็อก เจแปน : บ้านไทย

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  กานต์นำบ้านไทยเปิดหลังคาได้มาให้เพื่อนๆดู
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (3)  ปีการศึกษา 2560  ดูแผนที่ประเทศไทยเพื่อรู้จัก ประเทศไทย 4 ภาค ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน บ้านไทยแต่ละภาพไม่เหมือนกัน

BACK TO TOP