อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  สำรวจใบจากค่ะ ที่ใช้ทำหลังคาบ้านไทย
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  สร้างบ้านไทยด้วยไม้ไผ่ตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  สร้างบ้านไทยด้วยไม้ไผ่ตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  สร้างบ้านไทยด้วยไม้ไผ่ตามใจชอบ

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน สร้างภาพด้วยไม้ไผ่ตามใจชอบ เพียงรุ้ง:บ้านไทยอยู่กันเป็นหมู่
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน สร้างภาพด้วยไม้ไผ่ตามใจชอบ เอิร์ท:บ้านไทยมีเสา มีบันไดสูง
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน สร้างภาพด้วยไม้ไผ่ตามใจชอบ ธารา:บ้านไทยมีประตู มีหน้าต่าง มีเสา มีหลังคาแหลม และมีคนอาศัยอยู่ในบ้าน
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน สร้างภาพด้วยไม้ไผ่ตามใจชอบ วาริน: บ้านไทยใต้ถุนสูง บ้านไทยทำด้วยไม้ แล้วบนหลังคาก็มีกาแล

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน สร้างภาพด้วยไม้ไผ่ตามใจชอบ เบปปุ:บ้านไทยมีบันได มีหลังคาเป็นสามเหลี่ยม
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพส่วนประกอบของบ้านไทย พูน:บ้านไทยมีใต้ถุนบ้านเอาไว้นั่งเล่น
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  พิมพ์รูปทรง แล้ววาดภาพต่อเติมตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  พิมพ์รูปทรง แล้ววาดภาพต่อเติมตามใจชอบ

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  พิมพ์รูปทรง แล้ววาดภาพต่อเติมตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน พิมพ์รูปทรง แล้ววาดภาพต่อเติม ฮิโกะ:บ้านไทยมีกาแล มีเสาบ้านทำด้วยไม้
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน พิมพ์รูปทรง แล้ววาดภาพต่อเติม เจแปน:บ้านไทยมีกาแล มีประตู มีหน้าต่างทำจากไม้
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพส่วนประกอบของบ้านไทย ปาล์มมี่:มีเสาบ้าน มีหน้าจั่วลูกฟัก

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  เด็กๆสังเกตบ้านแบบตะวันตก
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  สังเกตบ้านไทยเปรียบเทียบบ้านแบบตะวันตก
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ส่งภาพบ้านไทยแบบต่างๆตามจังหวะ ช้า-เร็ว-หยุด
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  บ้านไทยเหมือนกันครับ

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ฝนสีใบจาก
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  สังเกตและวาดภาพบ้านไทยและบ้านแบบตะวันตก
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพส่วนประกอบของบ้านไทย นานะ: บ้านไทยมีหน้าจั่วลูกฟัก
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ปั้นดินน้ำมันตามใจชอบ รัน: บ้านไทยมีหน้าจั่วลูกฟัก

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ปั้นดินน้ำมันตามใจชอบ อนุภัทร: บ้านไทยมีใต้ถุนไว้นั่งเล่น
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ฝนสีใบจาก พิชญ์:ใบจากสีเขียว ยาวๆและมีแหลมๆ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ประดิษฐ์บ้านไทย กานต์:บ้านไทยมีใต้ถุนไว้ทำกิจกรรม
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ฝนสีใบจาก ผิงผิง:บ้านเรือนแพลอยน้ำได้ใช้ไม้ไผ่วางเรียงกัน

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ฝนสีใบจาก มิญน่า:ใบจากจะยาวๆสีเขียว
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (2)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ฝนสีใบจาก ไทม์:ใบจากยาวมาก ใบจากเอาไปทำหลังคาได้

BACK TO TOP