อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  วาดภาพจากบ้านไทยจำลอง
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ตั้งใจวาดภาพบ้านไทยกันทุกคน
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  วาดภาพบ้านไทย
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  บ้านไทยทำมาจากไม้

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ระบายสีป้าย Project Approach
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ติดปะรูปภาพบ้านไทยแล้ววาดภาพต่อเติม
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์บ้านไทยโดยสังเกตจากบ้านจำลอง
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  เด็กๆเลือกอุปกรณ์ต่างๆด้วยตนเอง เพื่อนำไปประดิษฐ์บ้านไทยตามแบบจำลอง

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ตั้งใจจำลองบ้านไทยกันทุกคน
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  จำลองบ้านไทยกันค่ะ/ครับ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  จำลองบ้านไทยครับ/ค่ะ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพโดยดูจากบ้านไทยจำลอง เบปปุ:บ้านไทยมีบันไดและก็มีเสาทำให้สูงขึ้น

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพบ้านไทย 4 ภาค ธารา:บ้านไทยภาคเหนือข้างบนหลังคาจะมีกาแล
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพบ้านไทย รัน:บ้านไทยมีหน้าต่าง มีประตูทำจากไม้
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพจากบ้านไทยจำลอง วาริน:บ้านไทยภาคเหนือทำมาจากไม้ ตรงหลังคาจะมีกาแล
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน คำที่มีพยัญชนะต้น “บ” เพียงรุ้ง:บ.ใบบัว บ.บ้าน บ.บอล

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน คำที่มีพยัญชนะต้น “บ” นานะ: บ.บอล บ.บ้าน
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพบ้านไทย 4 ภาค เจแปน: บ้านไทยมีกาแลเป็นของภาคเหนือ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพบ้านไทย 4 ภาค ฮิโกะ: บ้านไทยภาคเหนือบนหลังคาจะมีกาแลอยู่ข้างบน มีบันไดสูง
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพบ้านไทย 4 ภาค ไทม์:บ้านไทยจะมีแหลมๆ ทำจากไม้อยู่ตรงหลังคา

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพบ้านไทย 4 ภาค ผิง ผิง: บ้านไทยของภาคเหนือจะมีกาแลอยู่บนหลังคา บ้านไทยภาคเหนือทำจากไม้
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพบ้านไทย 4 ภาค อนุภัทร:บ้านไทยภาคกลางจะมีแหลมๆข้างบน
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพจากบ้านไทยจำลอง มิญน่า: บ้านไทยหลังคามีลักษณะแหลมๆ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ประดิษฐ์บ้านไทยจากเศษวัสดุ กานต์ : บ้านไทยมีบันไดทำจากไม้

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ประดิษฐ์บ้านไทยจากเศษวัสดุ พิชญ์ :บ้านไทยมีหลังคาแหลมๆ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ประดิษฐ์บ้านไทยจากเศษวัสดุ พูน:บ้านไทยทำมาจากไม้
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ประดิษฐ์บ้านไทยจากเศษวัสดุ ปาล์มมี่:บ้านไทยมีกาแลอยู่บนหลังคา
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ประดิษฐ์บ้านไทยจากเศษวัสดุ เอิร์ท :บ้านไทยสร้างด้วยไม้ มีบันไดสูงๆ

Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  เปิดพจนานุกรมหาความหมายของคำว่า “บ้าน”
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันหาคำว่า “ไทย” ด้วยค่ะ
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  ธารานำบ้านไทยจำลองมาให้เพื่อนๆดสำรวจ สัมผัส
Project Approach เรื่อง“บ้านไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2560  เจแปนนำบ้านไทยเป็นเรือนหมู่มาให้เพื่อนสำรวจ สัมผัส

BACK TO TOP