อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้ออกมาเลือกหัวข้อเรื่องที่ตนสนใจลงในกราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่เด็กอยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กและครูร่วมกันนับสรุปคะแนนที่ได้จากกราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่เด็กอยากเรียนรู้ ซึ่งสรุปได้ว่า “แป้งสาลี”เป็นเรื่องที่เด็กสนใจมากที่สุดถึง 15 คะแนน
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กถ่ายทอดประสบการณ์เดิม “แป้งสาลี” ด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ “แป้งสาลี” เอย : ร้านขนม คนเขาขายโดนัท โดนัททำมาจากแป้งสาลี ผสมแป้งเสร็จก็นำโดนัทไปอบ แล้วเอาโดนัทมาขายให้คนกิน

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ “แป้งสาลี” ธารา : คนกำลังทำขนมกัน แต่อีกคนหนึ่งชนโต๊ะล้ม ทำให้แป้งสาลีหกเลอะพื้นขาวเต็มไปหมด
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ “แป้งสาลี” ปันปัน : ตอนหนูไปสวนสัตว์ตรงทางเข้าสวนสัตว์จะมีต้นข้าว ปลูกอยู่ พี่เขาบอกว่าเป็นต้นข้าวสาลี
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กถ่ายทอดประสบการณ์เดิม “แป้งสาลี” ด้วยสีไม้
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีไม้ “แป้งสาลี” เคลลี่ : คนเขาเอาน้ำที่ต้มแล้วมาใส่แป้งสาลี แล้วเขาก็เอามาปั้นเป็นบัวลอย

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีไม้ “แป้งสาลี” เรนนี่ : เรนนี่ปั้นแป้งสาลีให้เป็นกลมๆแล้วทำให้แบนๆ ปั้นจนเป็นนาฬิกา
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีไม้ “แป้งสาลี” มิกซ์ : แป้งสาลีเป็นสีขาว ผสมกับไข่กลายเป็นสีเหลือง แล้วเอามาทำเป็นขนมปัง
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กถ่ายทอดประสบการณ์เดิมด้วยการปั้นดินน้ำมัน “แป้งสาลี”
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม “แป้งสาลี” ณโม : หนูปั้นคัพเค้กกับเค้กที่ทำจากแป้งสาลี

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม “แป้งสาลี” พรู : มีโดนัทเค้กที่ทำจากแป้งสาลี
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม “แป้งสาลี” เฟยเฟย : คุกกี้มันทำจากแป้งสีแล้วตกแต่งเอง
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กถ่ายทอดประสบการณ์เดิมด้วยการต่อพลาสติกสร้างสรรค์
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์จากประสบการณ์เดิม “แป้งสาลี” ชาลี : แป้งสาลีเอามาทำขนมปัง แป้งสาลีผสมกับน้ำด้วย

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์จากประสบการณ์เดิม “แป้งสาลี” สิงห์ : เอาแป้งสาลีมาปั้นวงกลมแล้วเอาไปทอดเป็นขนมโดนัท
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กถ่ายทอดประสบการณ์เดิมด้วยการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ “แป้งสาลี” บรูคลิน : เอาแป้งสาลีมาทำคัพเค้ก
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ “แป้งสาลี” น้ำใส : แป้งสาลีเอามาใส่น้ำร้อนแล้วปั้นเป็นมงกุฎ

BACK TO TOP