อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  สำรวจ สัมผัส สังเกต ดมกลิ่นแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียวและเปรียบเทียบกับแป้งสาลี
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆช่วยกันทำตารางเปรียบเทียบแป้งสาลีชนิดต่างๆด้วยการเขียนและวาดภาพประกอบ
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆนำสิ่งของจากธรรมชาติที่ทำให้เกิดสีได้มาเล่าให้เพื่อนฟัง เช่น ใบเตย ดอกอัญชัน เป็นต้น
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆคิดหาวิธีทำให้ใบเตยเกิดสี เช่น ตำ บีบ เป็นต้น เพื่อนำไปผสมกับแป้งสาลีและทำแป้งโด

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆคิดหาวิธีทำให้ดอกอัญชันเกิดสี เช่น ใช้ครกตำ เป็นต้น เพื่อนำไปผสมกับแป้งสาลีและทำแป้งโด
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆคิดหาวิธีทำให้ดอกอัญชันเกิดสี เช่น บีบในน้ำ ตำด้วยไม้บล็อก เป็นต้น เพื่อนำไปผสมกับแป้งสาลีและทำแป้งโด
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆนำสีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น สีเหลืองจากดอกดาวเรือง นำไปผสมกับแป้งสาลีเพื่อทำแป้งโด
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆนำสีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น สีเขียวจากใบเตย นำไปผสมกับแป้งสาลีเพื่อทำแป้งโด

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการทำแป้งโดสีฟ้าจากดอกอัญชันค่ะ/ครับ
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการทำแป้งโดสีฟ้าจากดอกอัญชันค่ะ/ครับ
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการทำแป้งโดสีเหลืองจากดอกดาวเรืองค่ะ/ครับ
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการทำแป้งโดสีเขียวจากใบเตยค่ะ/ครับ

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆนำแป้งโดสีจากธรรมชาติที่ทำกันเองมาแบ่งปันกันและนำมาปั้น/ตกแต่งตามจินตนาการกันเป็นกลุ่ม
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการทำแป้งโดจากสีธรรมชาติและปั้น/ตกแต่งตามจินตนาการ เคลลี่/บรูคลิน/มีโมว์/ออร์กัส/ณโม : สวนสัตว์
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆนำแป้งโดสีจากธรรมชาติที่ทำกันเองมาแบ่งปันกันและนำมาปั้น/ตกแต่งตามจินตนาการกันเป็นกลุ่ม
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการทำแป้งโดจากสีธรรมชาติและปั้น/ตกแต่งตามจินตนาการ อธิษฐ์/หย่าเอิร์น/สิงห์/เอย/บลูม : ทะเล

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆนำแป้งโดสีจากธรรมชาติที่ทำกันเองมาแบ่งปันกันและนำมาปั้น/ตกแต่งตามจินตนาการกันเป็นกลุ่ม
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการทำแป้งโดจากสีธรรมชาติและปั้น/ตกแต่งตามจินตนาการ ธารา/โมกข์/ชาลี/นิว : คนขับรถไปหาซากไดโนเสาร์
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆนำแป้งโดสีจากธรรมชาติที่ทำกันเองมาแบ่งปันกันและนำมาปั้น/ตกแต่งตามจินตนาการกันเป็นกลุ่ม
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการทำแป้งโดจากสีธรรมชาติและปั้น/ตกแต่งตามจินตนาการ ปันปัน/เรนนี่/น้ำใส/วาริ/เฟยเฟย/มิกซ์ : ปราสาท

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆนำต้นข้าวสาลีมาเรียงลำดับความสูงและใช้สายวัดมาวัดความสูงพร้อมเขียนตัวเลขกำกับไว้
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ครูLuciaสอนเด็กๆอ่านตัวเลขจากการเรียงลำดับความสูงต้นข้าวสาลีเป็นภาษาอังกฤษ
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้ร่วมกิจกรรม “เรามาสร้างทะเลจากแป้งสาลีกันเถอะ” กับคุณแม่โมกข์/คุณแม่เอย/คุณแม่สิงห์/ คุณแม่หย่าเอิร์น/คุณแม่บรูคลิน และ คุณพ่อวาริ
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้ผสมแป้งสาลีกับน้ำมันพืชและขยำให้เข้ากันเพื่อทำเป็นทราย

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้มาเลือกแป้งโดสีต่างๆและของตกแต่งเพื่อนำไปสร้างทะเลของตนเอง
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆคิดสร้างทะเลของตนเองจากแป้งสาลีกันตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับคุณแม่โมกข์/คุณแม่เอย/คุณแม่สิงห์/ คุณแม่หย่าเอิร์น/คุณแม่บรูคลิน ไว้เป็นที่ระลึกจากกิจกรรม“เรามาสร้างทะเลจากแป้งสาลีกันเถอะ”
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพสีน้ำโดยใช้ต้นข้าวสาลีตามจินตนาการ

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยต้นข้าวสาลี ออร์กัส : ที่ทุ่งนามีบ้านคน พอมองไปไกลๆจะเจอภูเขาลูกใหญ่ ที่บ้านคนอากาศเย็นสบาย เพราะมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยต้นข้าวสาลี วาริ : คนเขากำลังพักผ่อนอยู่ในบ้าน เขาไปออกกำลังกายมา เขาก็เปิดหน้าต่างให้ลมพัดเข้ามาในบ้าน
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพต่อเติมจากต้นข้าวสาลี
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพต่อเติมจากต้นข้าวสาลี พีชชี่ : พีชชี่ ปาล์มมี่ หม่าม้า กำลังเดินไปดูต้นข้าวสาลี ที่ต้นข้าวสาลีเป็นสีเหลือง มีเมล็ดสีน้ำตาล คนเขากำลังเก็บเกี่ยวไปขาย

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพต่อเติมจากต้นข้าวสาลี มีโมว์ : มีโมว์ไปดูเขาเกี่ยวข้าวสาลี แล้วเขาก็เอาไปบด แต่สมัยโบราณใช้แรงคน เขาเอาไปร่อนและบดๆให้เป็นผงๆจนกลายเป็นแป้งสาลี แล้วก็เอามาทำขนมปัง
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพขั้นตอนการทำแป้งสาลี เอย : คนเขาเอาเมล็ดข้าวสาลีไปล้างก่อน และก็เอาใส่เครื่องจักรผ่านลูกกลิ้งแบบฟันเลื่อย และก็เอามาร่อน เอาจมูกข้าวมาทำเป็นรำข้าวสาลี และผลิตออกมาเป็นอาหารสัตว์
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพขั้นตอนการทำแป้งสาลี โมกข์ : คนเขาใช้รถเกี่ยวมาเกี่ยวต้นข้าวสาลี แล้วเอาไปส่งโรงงาน และก็เอาเมล็ดข้าวสาลีใส่น้ำล้างแล้วนำเข้าเครื่องจักร แล้วก็แยกผ่านเครื่องแยกขนาด แล้วลูกกลิ้ง 2 ลูกก็บดเข้าหากัน แล้วก็นำมาร่อนจนผงของข้าวสาลีเป็นผงละเอียด แล้วก็ไหลไปตามทางของเครื่องจักรลงใส่ถุงเป็นแป้งสาลี
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นแป้งโดและตกแต่งตามจินตนาการ หย่าเอิร์น : โบ

BACK TO TOP