อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เคลื่อนไหวตามคำบรรยายเกี่ยวกับแป้งสาลี
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  สำรวจ สังเกต สัมผัสต้นข้าวสาลี รวงข้าวสาลี
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  สำรวจ สังเกต สัมผัสเมล็ดข้าวสาลี
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพต้นข้าวสาลีโดยดูของจริงประกอบการวาด ณโม : ต้นข้าวสาลีเป็นสีเหลืองน้ำตาลอ่อนๆมีเมล็ดอยู่ที่ปลายยอด ต้นข้าวสาลีจะปลูกในฤดูหนาว แล้วก็มีปลูกแถวจังหวัดเชียงราย

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพต้นข้าวสาลีโดยดูของจริงประกอบ การวาด ปันปัน : หนูเคยไปเที่ยวดูต้นข้าวสาลีที่เขาปลูกอยู่บนภูเขาที่อากาศหนาวๆ ต้นข้าวสาลีมันจะโตไปเรื่อยๆ แล้วเอาเมล็ดไปขาย เขาก็เอาเมล็ดไปบดด้วย แล้วเขาก็เอามาทำแป้งสาลีและก็ทำเป็นขนมปังกับโดนัท
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  สร้างภาพจากเมล็ดข้าวสาลีตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการสร้างภาพจากเมล็ดข้าวสาลีตามจินตนาการ นิว : คนขับรถไป Big-C
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆคิดนำแป้งสาลีที่ผสมกับน้ำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เช่น ปั้น วาดภาพ

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการสร้างภาพจากเมล็ดข้าวสาลีตามจินตนาการ บรูคลิน : แดดร้อนมากคนเลยอยู่ในบ้าน
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้รับความรู้เรื่องแป้งสาลีจากป้ายุซึ่งเป็นวิทยากรมาจากบริษัทอุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย จำกัด
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ป้ายุนำต้นข้าวสาลี เมล็ดข้าวสาลีมาให้เด็กๆได้สำรวจ สัมผัสและบอกถึงส่วนประกอบของเมล็ดข้าวสาลีว่าใช้ตรงส่วนใดในการทำแป้งสาลี
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ป้ายุเล่าให้เด็กๆฟังถึงขั้นตอนการผลิตแป้งสาลีว่าใช้เครื่องจักรไฟฟ้าโดยชี้ให้เด็กๆดูรูปภาพประกอบการเล่า

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ป้ายุนำแป้งสาลีชนิดต่างๆมาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักและบอกคุณสมบัติของแต่ละชนิด
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรป้ายุไว้เป็นที่ระลึกจากการให้ความรู้เรื่อง “แป้งสาลี”
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  สืบค้นเกี่ยวกับประเภทของแป้งสาลีโดยดูบัตรภาพและสำรวจจากของจริง
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  สำรวจ สัมผัส สังเกต ดมกลิ่นแป้งสาลีอเนกประสงค์

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  สำรวจ สัมผัส สังเกต ดมกลิ่นแป้งสาลีสำหรับทำเค้ก
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  สำรวจ สัมผัส สังเกต ดมกลิ่นแป้งสาลีแป้งสาลีสำหรับทำ ขนมปัง
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้คิดแก้ปัญหาจากการทำแป้งสาลีจากผงให้เป็นก้อนโดยทำตามขั้นตอนที่สืบค้นมา เช่น ตักแป้งสาลี 1 ถ้วยตวง
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆตักน้ำอุ่น 1 ส่วน 4 ถ้วยตวงใส่ลงไปในแป้งสาลีและเกลือที่ได้ผสมไว้

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆนวดส่วนผสมต่างๆที่ได้ผสมไว้ให้เข้ากันและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆถ่ายรูปกับแป้งโดของตนเองที่ทำเป็นก้อนได้สำเร็จ
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆถ่ายรูปกับแป้งโดของตนเองที่ทำเป็นก้อนได้สำเร็จ
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆถ่ายรูปกับแป้งโดของตนเองที่ทำเป็นก้อนได้สำเร็จ

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพการทำแป้งโด ชาลี : ชาลีตักแป้งสาลี เกลือ น้ำอุ่นมาผสมกัน แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปด้วย หลังจากนั้นชาลีก็ขยำจนแป้งเป็นก้อนๆ แล้วก็นวดๆจนแป้งสาลีที่เป็นก้อนเป็นสีขาวนวล
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพการทำแป้งโด เคลลี่ : เคลลี่ขยำแป้งสาลีที่ผสมกับเกลือกับน้ำมันแล้วก็น้ำ แต่น้ำใส่ไม่มากเท่าไร เคลลี่ก็ขยำจนแป้งเป็นก้อนๆ แล้วเคลลี่ก็นวดต่อจนเป็นก้อนกลมๆนิ่มๆ
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆนำแป้งโดมาปั้นและตกแต่งตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นแป้งโดและตกแต่งตามจินตนาการ พรู : ซาลาเปา

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นแป้งโดและตกแต่งตามจินตนาการ บลูม : หัวใจมีหน้า
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นแป้งโดและตกแต่งตามจินตนาการ ปันปัน : แก้วมีน้ำอยู่ข้างใน
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นแป้งโดและตกแต่งตามจินตนาการ ธารา : ขนมหน้าคน
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมทำ “แพนเค้กรูปต่าง”กับคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวน้องบลูม

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้ช่วยกันผสมแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปกับไข่ไก่และนมสดและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้ผลัดกันออกมาบีบแป้งแพนเค้กเป็นรูปต่างๆตามที่ได้ออกแบบไว้
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวบลูมไว้เป็นที่ระลึกจากกิจกรรมทำ “แพนเค้กรูปต่าง”
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการเขียนคำที่มีสระแอและวาดภาพประกอบ (มิกซ์)

BACK TO TOP