อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆช่วยกันเปิดหาคำว่า “แป้งสาลี”จากหนังสือพจนานุกรมและครูช่วยอ่านความหมายให้ฟัง
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นหาความหมายด้วยการ Search คำว่า “แป้งสาลี”
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ครูนำหนังสือสารานุกรมภาพที่เกี่ยวกับแป้งสาลีมาให้เด็กๆดูภาพและเล่าให้เด็กๆฟัง
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้คาดคะเนแป้งสาลีที่อยู่ในถุงและสังเกตดูตอนที่เพื่อนได้เทแป้งสาลีออกมาว่าเป็นอย่างไร

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  สำรวจ สังเกต สัมผัส ดมกลิ่นแป้งสาลี
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆคิดนำน้ำมาเทลงไปในไปแป้งสาลีและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆจับสัมผัส ขยำ แป้งสาลีของตนที่ผสมกับน้ำที่ตนได้ตักมาตามต้องการ สังเกตและเปรียบเทียบกัน
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆคิดนำแป้งสาลีที่ผสมกับน้ำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เช่น ปั้น วาดภาพ

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ตกแต่งเพิ่มเติมจากที่ได้ปั้นแป้งไว้ตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการผสมแป้งสาลีกับน้ำและนำมาสร้างเป็นผลงานศิลปะ เอย : พญาครุฑ
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการผสมแป้งสาลีกับน้ำและนำมาสร้างเป็นผลงานศิลปะ วาริ : ปราสาทของเอลซ่า
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการผสมแป้งสาลีกับน้ำและนำมาสร้างเป็นผลงานศิลปะ พีชชี่ : พลุบนท้องฟ้า

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการผสมแป้งสาลีกับน้ำและนำมาสร้างเป็นผลงานศิลปะ หย่าเอิร์น : หนูกำลังดำน้ำใส่หางแอเรียล
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการผสมแป้งสาลีกับน้ำและนำมาสร้างเป็นผลงานศิลปะ โมกข์ : พายุหมุนแรงจนพัดคนได้
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  สำรวจ สังเกต เมล็ดข้าวสาลีและต้นข้าวสาลี
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพจากการสังเกตเมล็ดข้าวสาลี/ต้นข้าวสาลีจากของจริง

Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพเมล็ดข้าวสาลี/ต้นข้าวสาลีโดยดูจากของจริงประกอบการวาด ออร์กัส : แป้งสาลีทำมาจากต้นข้าวสาลีและเมล็ดข้าวสาลี ต้นข้าวสาลีมันเป็นสีเขียวอ่อนๆมีกลิ่นหอม ใบเป็นสีเขียวเข้มแหลมๆ ส่วนเมล็ดข้าวสาลีเป็นสีน้ำตาลแข็งๆวงรี
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพเมล็ดข้าวสาลี/ต้นข้าวสาลีโดยดูจากของจริงประกอบการวาด บลูม : คนเขาปลูกต้นข้าวสาลี ต้นข้าวสาลีเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็มีใบแหลม มีเมล็ดข้าวสาลีเอาไปผ่านกระบวนการเครื่องจักรจนเมล็ดบดละเอียดเป็นผงสีขาว แล้วนำไปวัดอุณหภูมิและค่อยเอาไปใส่ถุง
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้รู้จักกับคำศัพท์แป้งสาลี ข้าวสาลี เมล็ดข้าวสาลีจากการเรียนกับครู Lucia ในห้องเรียน
Project Approach เรื่อง “แป้งสาลี” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้คิดและเขียนคำ/วาดภาพประกอบคำที่มี ป.ปลา เป็นพยัญชนะต้นในWebของตนเอง

BACK TO TOP