อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  น้องวิลกำลังเล่าถึงผลงานของตนเองให้คุณพ่อคุณแม่และคุณตาฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  คุณพ่อคุณแม่กำลังสนใจฟังน้องจีนอธิบายถึงสมุดสะสมภาพไข่
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  น้องแบ่งปันกำลังอธิบายถึงชนิดของไข่ให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  น้องจิณณ์กำลังอธิบายถึงการทดลองลอย-จมของไข่ให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  น้องโอโซนชี้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่ดูผลงานที่ตนเองประดิษฐ์จากเปลือกไข่
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  น้องต.ไต๋กำลังอธิบายให้คุณพ่อฟังถึงเรื่องราวเกี่ยวกับไข่นก
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  คุณแม่สนใจฟังน้องตังตังอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับชนิดของไข่
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  น้องตันตันอธิบายให้คุณแม่ฟังถึงไข่อีสเตอร์

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  คุณแม่กำลังซักถามน้องเจไดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชนิดของไข่
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  น้องแบมแบมกำลังอธิบายถึงผลงานของตนเองที่ทำมาจากเปลือกไข่ ให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  คุณพ่อคุณแม่กำลังสนใจฟังน้องมาร์วินด์อธิบายเกี่ยวกับการจำลองตู้ฟักไข่
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  น้องจิฎากำลังชี้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่ดูผลงานการประดิษฐ์ของตนเอง

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  คุณแม่กำลังสนใจซักถามน้องคาร์ตันเกี่ยวกับประโยชน์ของไข่
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  น้องไข่แก้วกำลังชี้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่ดูผลงานการทำไข่ อืสเตอร์
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  น้องแพนกำลังชี้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่ดูรูปภาพที่คุณแม่เข้ามาร่วมกิจกรรมสอนเพื่อนๆทำไข่ตุ๋น
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  คุณยายกำลังสนใจในผลงานของน้องปราชญ์

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  เด็กๆร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผลงานการการจัดนิทรรศการ โปรเจคเรื่องไข่
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

BACK TO TOP