อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ครูไก่กำลังซักถามเด็กๆเกี่ยวกับไข่ ระหว่างเยี่ยมชมนิทรรศการของเด็กๆ
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  นำใบสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์ของไข่มาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สนใจสำรวจผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไข่หรือที่มีไข่เป็นส่วนผสม
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ทดลองทำขนมฝอยทองตามวิธีที่เด็กๆช่วยกันคิด

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันทำขนมฝอยทองตามวิธีที่ช่วยกันสืบค้นจากวิธีทำในYouTube โดยมีคุณครูคอยใหคำแนะนำ
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สนใจสังเกตการทำงานของเครื่องทำไข่ม้วน
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันทากาวและใช้กระดาษสีติดที่เด็กๆช่วยกันจำลองไข่ฟองใหญ่
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันจำลองตู้ฟักไข่ที่เคยพบเห็นตอนไปทัศนศึกษาที่ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  จำลองรังนกด้วยลังกระดาษและตกแต่งรังด้วยสีน้ำและวัสดุธรรมชาติ
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  เล่นบทบาทสมมุติว่าตัวเองเป็นไข่และเข้าไปอยู่ในรัง
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันวาดรูปในนิทานที่ช่วยกันแต่งซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไข่
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันระบายสีของที่ระลึก เพื่อมอบให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการ

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สนใจนำภาชนะบรรจุไข่มาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการประดิษฐ์จากภาชนะบรรจุไข่ตามจินตนาการ โอโซน : หุ่นยนต์
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการประดิษฐ์จากภาชนะบรรจุไข่ตามจินตนาการ ปราชญ์ : ยีราฟ
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 3 (สรุป) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการประดิษฐ์จากภาชนะบรรจุไข่ตามจินตนาการ สแต๊มป์ : รถ

BACK TO TOP