อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆกำลังเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจเลือกเรียนในการเรียนรู้แบบ “Project Approach” โดยปะชื่อตัวเองลงบนแผนภูมิ
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆกำลังวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไข่”
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไข่” โตโต้ : กินไข่
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไข่” แบมแบม : แบมแบมเคยไปซื้อไข่กับคุณแม่ที่บิ๊กซีใกล้ๆคอนโด

Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไข่” ปราชญ์ : พี่นกทำไข่เจียวให้ปราชญ์กินกับข้าว
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไข่”
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆกำลังวาดภาพประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไข่”ด้วยสีไม้ สีเมจิก สีเทียน
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสีไม้ สีเมจิก สีเทียน ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไข่” สแต๊มป์ : สแต๊มป์ชอบทานไข่ดาว คุณแม่เคยทำให้ สแต๊มป์ทาน

Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสีไม้ สีเมจิก สีเทียน ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไข่” แพน : หนูเคยเห็นไข่จระเข้ คุณแม่เคยพาไปดู
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสีไม้ สีเมจิก สีเทียน ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไข่” คาร์ตัน : คุณแม่เคยทำไข่ตุ๋นให้คาร์ตันทาน อร่อยมาก
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสีไม้ สีเมจิก สีเทียน ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไข่” แบ่งปัน : คุณแม่ คุณพ่อเคยพาแบ่งปันไปเก็บไข่ไก่ที่สวน
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆกำลังปั้นดินน้ำมันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไข่”

Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นดินน้ำมันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไข่”วิล : งูออกลูกเป็นไข่
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นดินน้ำมันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไข่” ตังตัง : คุณป้าสั้นทำไข่ดาวให้ตังตังทาน
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นดินน้ำมันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไข่”ตันตัน : ไข่ไก่
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นดินน้ำมันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไข่”โอโซน : ไข่ดาวคุณแม่ทำให้ทาน

Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นดินน้ำมันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไข่” ปัน : ไข่นก
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  สนใจต่อพลาสติกสร้างสรรค์และตัวต่อต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไข่”
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์และตัวต่อต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไข่” จิณณ์ : ร้านขายไข่
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  สนใจต่อเศษวัสดุต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไข่”

Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการต่อเศษวัสดุต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไข่” จิฎา : ร้านขายไข่อยู่ที่ตลาดหน้าบ้านหนู
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการต่อเศษวัสดุต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไข่” จีน : ที่บิ๊กซีมีไข่ขาย
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  สนใจต่อไม้บล็อกประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไข่”
Project Approach เรื่อง ไข่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการต่อไม้บล็อกประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไข่” ไข่แก้ว : ร้านขายไข่ไก่ที่ไข่แก้วไปซื้อกับคุณแม่

BACK TO TOP