อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  เด็กๆกำลังสอบถามครูแมวว่าชอบรับประทานอาหารที่ทำจากไข่ประเภทใดมากที่สุด เพื่อฝึกทักษะทางภาษา และการกล้าแสดงออก
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  Mr.Mark Walters ซึ่งเป็นชาวอเมริกัน ได้สอนเด็กๆเรื่องเทศกาลไข่อีสเตอร์ รวมทั้งสอนเด็กๆทำไข่อีสเตอร์ด้วย
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สำรวจภาชนะบรรจุไข่ เปรียบเทียบจำนวนที่ใส่ได้ ราคา เปรียบเทียบขนาด รวมทั้งได้ทดลองในเรื่องความจุอีกด้วย
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ทดลองคุณสมบัติของภาชนะบรรจุไข่ที่เป็นพลาสติกกับกระดาษว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สนุกกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้ภาชนะบรรจุไข่ประกอบการเคลื่อนไหว
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  เรียนรู้การเปรียบเทียบระหว่างไข่ไก่กับไข่นกกระทาว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ฝนสีภาชนะที่ใส่ไข่ สังเกตร่องรอยที่เกิดขึ้น
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สนใจพิมพ์ภาพด้วยที่ใส่ไข่แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยที่ใส่ไข่แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ มินะ : คุณแม่กับมินะกำลังไปเอ็มโพเรียม มีผีเสื้อกำลังไปดูดน้ำหวาน
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยที่ใส่ไข่แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ คาร์ตัน : เฮลิคอปเตอร์บินไปบนท้องฟ้า
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยที่ใส่ไข่แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ แบ่งปัน : เครื่องบิน บินพาคนไปเที่ยว
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยที่ใส่ไข่แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ จิณณ์ : รถโรงเรียนของจิณณ์ ที่จิณณ์ไปทัศนศึกษา

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยที่ใส่ไข่แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ มาร์วินด์ : วาฬว่ายน้ำอยู่ที่ทะเล
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยที่ใส่ไข่แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ โอโซน : คุณพ่อขับรถมาส่งโอโซนกับพี่เอิร์ธที่โรงเรียน
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยที่ใส่ไข่แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ วิล : รถไฟวิ่งไปหาดใหญ่ไปทานไข่เค็ม
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (4) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยที่ใส่ไข่แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ เจได : เจไดกำลังเดินเข้าบ้านไปหาคุณแม่

BACK TO TOP