อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  คุณวรมน สารกิจปรีชา ผู้ปกครองเด็กชายธนัช (วิล) ได้มาร่วมกิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมโดยสอนเด็กๆเรื่องไข่นกชนิดต่างๆ พร้อมทั้งนำไข่นกจำลองชนิดต่างๆ และรังนกกระจาบ นกหงส์หยก นกเขา มาให้เด็กๆสังเกตลักษณะ
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  เด็กๆสนใจดูรังนกเขาที่แม่นกกำลังกกไข่ซึ่งทำรังอยู่บนต้นไผ่ อีกด้วย
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สนใจใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูรังนกบนต้นไผ่
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  เด็กๆประดิษฐ์รังนกจากเศษวัสดุต่างๆเช่นกิ่งไม้ หญ้า สำลี ไหมพรม ฯลฯ พร้อมทั้งปั้นไข่่นกด้วยดินน้ำมันตามจินตนาการของตนเอง

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ จิฎา : คุณแม่ของวิลมาสอนหนู แล้วพาหนูไปดูรังนกที่ต้นไม้
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ จิณณ์ : คุณแม่ของวิลเอาหนังสือเรื่องไข่นกมาให้ดู แล้วก็สอนทำรังนก
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ มาร์วินด์ : คุณแม่ของวิลเอาไข่นกกระจอกเทศ แล้วก็เอารังนกมาให้ดู
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ โอโซน : คุณแม่ของวิลมาสอนทำรังนก

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  คุณชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ผู้ปกครองเด็กหญิงชานิกานต์ (แพน) ได้มาร่วมกิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมโดยสอนเด็กๆทำไข่ตุ๋น เพื่อเรียนรู้การทำไข่ให้สุกอีกวิธีหนึ่ง
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ ปัน : คุณแม่ของแพนเอาไข่ไก่มาทำไข่ตุ๋น
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ สแต๊มป์ : คุณแม่ของแพนมาสอนทำไข่ตุ๋น ใส่แคร์รอต ใส่หมู
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ แบมแบม : คุณแม่ของแพนมาสอนแบมแบมกับเพื่อนทำไข่ตุ๋น

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สำรวจ สังเกตลักษณะ ดมกลิ่น เปรียบเทียบลักษณะของไข่ชนิดต่างๆเช่น ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา ไข่กุ้ง ไข่ปลา ไข่ปู ไข่จิ้งจก ไข่นกกระจอกเทศ
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ทดลองนำไข่ไปตากแดดตามความคิดของเด็กว่าจะสามารถทำไข่ให้สุกได้
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  กำลังสอบถามแม่ครัวถึงวิธีการทำไข่ให้สุก
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สนใจทดลองทำไข่ให้สุกด้วยวิธีการทำไข่ดาว

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  แบ่งกลุ่มทดลองทำไข่ให้สุกด้วยวิธีการทำไข่เจียว
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ทดลองทำไข่ให้สุกด้วยวิธีการทำไข่ต้ม
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สนใจเล่นเกมคำที่มีตัวพยัญชนะต้น ข.ไข่
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สนใจเล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพสัตว์ให้ตรงกับไข่ของสัตว์ชนิดนั้น

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ให้ความสนใจวาดภาพสีน้ำด้วยขนไก่แทนพู่กัน
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยขนไก่แทนพู่กัน มินะ : คุณแม่กับมินะรดน้ำต้นไม้ที่บ้าน
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยขนไก่แทนพู่กัน แบ่งปัน : รังนกอยู่ที่ต้นไม้
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยขนไก่แทนพู่กัน เจได : มีเต่ากับปลาที่บ่อปลาที่บ้านเจได

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์รังนกจากเศษวัสดุต่างๆเช่นกิ่งไม้ หญ้า สำลี ไหมพรม ฯลฯ พร้อมทั้งปั้นไข่นกด้วยดินน้ำมันตามจินตนาการของตันตัน
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์รังนกจากเศษวัสดุต่างๆเช่นกิ่งไม้ หญ้า สำลี ไหมพรม ฯลฯ พร้อมทั้งปั้นไข่นกด้วยดินน้ำมันตามจินตนาการของปราชญ์
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์รังนกจากเศษวัสดุต่างๆเช่นกิ่งไม้ หญ้า สำลี ไหมพรม ฯลฯ พร้อมทั้งปั้นไข่นกด้วยดินน้ำมันตามจินตนาการของวิล
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์รังนกจากเศษวัสดุต่างๆเช่นกิ่งไม้ หญ้า สำลี ไหมพรม ฯลฯ พร้อมทั้งปั้นไข่นกด้วยดินน้ำมันตามจินตนาการของไข่แก้ว

BACK TO TOP