อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สนใจสำรวจลักษณะของไข่ แล้วบอกว่าเป็นอย่างไร
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  เด็กและครูร่วมกันสืบค้นหาความหมายของไข่ในหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  เรียนรู้ส่วนประกอบของไข่ 1 ฟอง ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สนใจสังเกตลักษณะเปลือกไข่ เยื่อหุ้มไข่ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของไข่

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สนใจสังเกตลักษณะของเยื่อหุ้มไข่แดง
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สังเกตความเหมือน – ความต่างของไข่แดง ไข่ขาวของไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่นกกระทา
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ทดลองทำไข่ให้แตกตามวิธีการที่เด็กๆคิด
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สนใจประดิษฐ์ตุ๊กตาจากเปลือกไข่ โดยใช้เศษวัสดุต่างๆประกอบตามใจชอบ

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการประดิษฐ์ตุ๊กตาจากเปลือกไข่ โดยใช้เศษวัสดุต่างๆประกอบตามใจชอบ จิณณ์ : จิณณ์ทำคนด้วยไข่
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการประดิษฐ์ตุ๊กตาจากเปลือกไข่ โดยใช้เศษวัสดุต่างๆประกอบตามใจชอบ จิณณ์ : ตุ๊กตาของตังตัง
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สนใจติดปะเปลือกไข่แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการติดปะเปลือกไข่แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ ภัค : ภัคทำไข่

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการติดปะเปลือกไข่แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ มาร์วินด์ : คุณพ่อไปทำงาน คุณแม่ไปตลาดซื้อผลไม้ให้มาร์วินด์
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการติดปะเปลือกไข่แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ วิล : มีกระดิ่งเอาไว้ให้รถไฟออก
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการติดปะเปลือกไข่แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ ไข่แก้ว : ตอนเช้าพระอาทิตย์ส่องแสง ไข่แก้ว ไข่หวาน คุณแม่เดินไปดูปลาที่แม่น้ำ
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการติดปะเปลือกไข่แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ จีน : ผีเสื้อบินไปดูกระต่ายที่ใต้ต้นไม้

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการติดปะเปลือกไข่แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ มินะ : มินะกับป้าเบลกำลังไปดูดอกไม้
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สนใจวาดภาพไข่โดยดูของจริงประกอบการวาด
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพไข่โดยดูของจริงประกอบการวาด จิฎา : ไข่มันแตกง่าย กลิ้งได้ด้วย ไข่เป็นวงรีจับมันลื่นๆ
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพไข่โดยดูของจริงประกอบการวาด โอโซน : ไข่มันไม่หนักโอโซนถือได้จับมันลื่นๆ มันแข็งๆแต่มันแตกได้

Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพไข่โดยดูของจริงประกอบการวาด ปัน : มีไข่ใบใหญ่กับใบเล็ก จับไข่แรงๆไม่ได้เดี๋ยวมันแตก
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  สนใจกลิ้งสีน้ำด้วยไข่ต้ม สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการกลิ้งสีน้ำด้วยไข่ต้มของคาร์ตัน
Project Approach เรื่อง ไข่ ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2560  ผลงานการกลิ้งสีน้ำด้วยไข่ต้มของแพน

BACK TO TOP