อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้ช่วยกันทำของแจกคนที่มาเข้าชมงาน
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆช่วยกันจำลองต้นฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  สอบถามครูและบุคลากรในโรงเรียนว่าชอบหรือไม่ชอบฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆช่วยกันแต่งนิทานเรื่องฝรั่งซ่อนแอบ

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆช่วยกันจัดห้องเพื่อเตรียมแสดงงาน “ฝรั่ง่” ให้ทุกท่านได้มาชมงานของตนเอง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ตัดประดิษฐ์ต้นฝรั่งด้วยเศษวัสดุตามความสนใจ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์สะท้อนการเรียนรู้โดยใช้เศษวัสดุตามความสนใจ จินนี่ : ต้นฝรั่งพันธุ์กิมจูมีใบ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์สะท้อนการเรียนรู้โดยใช้เศษวัสดุตามความสนใจ แม๊กซ์ :ฝรั่งแป้นสีทอง

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์สะท้อนการเรียนรู้โดยใช้เศษวัสดุตามความสนใจ มีอา : ต้นฝรั่งปลูกอยู่ในดินกำลังโตขึ้น
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ภาพสะท้อนจาการเรียนรู้ พริม : ชอบฝรั่งหยี ชอบสีน้ำวาดฝรั่งลูกสีเขียว
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ภาพสะท้อนจาการเรียนรู้ วินนิ : ชอบปั่นน้ำฝรั่ง ชอบปั้นลูกฝรั่ง

BACK TO TOP