อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้ออกมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์เดิมของตนเองเกี่ยวกับฝรั่งว่าเป็นอย่างไร
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆเลือกหัวข้อเรื่องในการเรียนรู้แบบ Project Approach โดยนำชื่อของตนเองมาติดลงบนกราฟในช่องเรื่องที่ตนเองสนใจ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆเล่าเรื่องราวของตนเองเกี่ยวกับฝรั่งด้วยการวาดภาพสีไม้ สีเทียน
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  วาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีไม้สีเทียน ทิง : ฝรั่งลูกกลมๆสีเขียวเต็มไปหมดเลย

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  วาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีไม้สีเทียน ถิรวัฒน์ : ฝรั่งลูกกลมๆสีเขียวรสหวานมีเนื้อสีขาว
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  วาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีไม้สีเทียน ภคณัท : ฝรั่งมีสีเขียว
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  วาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีไม้สีเทียน บูน : ฝรั่งลูกกลมๆสีเขียวหวานๆ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆเล่าเรื่องราวของตนเองเกี่ยวกับฝรั่งด้วยการวาดภาพ สีน้ำ

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  วาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ เบเน่: หนูเคยเห็นฝรั่งที่ดิสนีย์แลนด์กับคุณพ่อคุณแม่
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  วาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ จินนี่ : จินนี่เคยกินฝรั่งที่โรงเรียน
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  วาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ แสนดี : คุณแม่หั่นฝรั่งให้หนูกินค่ะ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  วาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ เปตอง : หนูไปซื้อฝรั่งที่ตลาดกับคุณแม่คุณพ่อมาห้าลูก

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆเล่าเรื่องราวของตนเองเกี่ยวกับฝรั่งด้วยการต่อพลาสติกสร้างสรรค์
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ต่อพลาสติกสร้างสรรค์เล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับฝรั่ง ไพลิน : ฝรั่งอยู่ในถ้วย
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ต่อพลาสติกสร้างสรรค์เล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับฝรั่ง รีญา : ฝรั่งมีไม้จิ้มฟันจะได้ไม่เปื้อนมือ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ต่อพลาสติกสร้างสรรค์เล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับฝรั่ง เท็ดดี้ : ฝรั่งตั้งได้

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ต่อพลาสติกสร้างสรรค์เล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับฝรั่ง พริม : ขนมทำมาจากฝรั่งมีหลายสี
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  นำเศษวัสดุมาต่อเพื่อเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์เศษวัสดุเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับฝรั่ง มีอา : มีฝรั่ง เมล็ดฝรั่งอยู่ในถ้วย
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์เศษวัสดุเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับฝรั่ง มิลาน : ฝรั่งอยู่ในกล่อง

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์เศษวัสดุเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับฝรั่ง ณิชฌา : ฝรั่งอยู่ในขวด
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ปั้นดินเหนียวเพื่อเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ปั้นดินเหนียวเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับฝรั่ง แม๊กซ์ : ฝรั่งที่แม๊กซ์กินเป็นชิ้น
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ปั้นดินเหนียวเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับฝรั่ง วินนิ : ฝรั่งกลมมีหลายสี

BACK TO TOP