อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆช่วยกันล้างผลฝรั่งให้สะอาดก่อนที่จะนำไปใส่เครื่องปั่น
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆช่วยกันล้างผลฝรั่งให้สะอาดก่อนที่จะนำไปใส่เครื่องปั่น
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้ช่วยกันสืบค้นวิธีการทำน้ำฝรั่งปั่นด้วยการนำฝรั่งใส่ในเครื่องปั่น สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพสะท้อนจากการปั่นฝรั่ง เปตอง : เครื่องปั่นมีฝรั่งอยู่ข้างในแล้วมันปั่นน้ำออกมา

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพสะท้อนจากการปั่นฝรั่ง ฮิวโก้ : ฮิวโก้ใส่ฝรั่งลงไปในเครื่องปั่น
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้สังเกตการเดือดของน้ำโดนความร้อน
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้ช่วยกันสืบค้นวิธีการทำฝรั่งหยีด้วยการนำฝรั่งใส่ในหม้อ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้ช่วยกันสืบค้นวิธีการทำฝรั่งหยีด้วยการนำฝรั่งใส่ในหม้อ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพสะท้อนจากการทำฝรั่งหยี มีอา : คุณแม่ปลาทูมาทำฝรั่งหยี ใส่ฝรั่งลงไปต้มในหม้อ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ขอขอบพระคุณผู้ปกครองน้องทิมที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับใบฝรั่งพร้อมนำการทดลองเกี่ยวกับใบฝรั่งมาให้ดู
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงของใบฝรั่งที่อยู่ในแอลกอฮอล์
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆนำส่วนผสมต่างมาปรุงในส้มตำผลไม้

BACK TO TOP