อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กได้สังเกต รูปร่างลักษณะของใบฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กสำรวจลักษณะของใบไม้
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆสำรวจ สังเกต ลักษณะรากต้นฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆช่วยกันล้างผลฝรั่งให้สะอาดก่อนที่จะนำไปใส่เครื่องแยกกาก

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆทดลองใช้เครื่องแยกกากฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆชิมน้ำฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  สนุกกับการเล่นบทบาทสมมติร้านขายผลไม้
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  พิมพ์ภาพด้วยฝรั่งต่อเติมภาพด้วยสีเทียน

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ออกแบบบัตรอวยพรวันพ่อด้วยเศษวัสดุ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆออกแบบบัตรอวยพรให้พ่อ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆออกแบบบัตรอวยพรให้พ่อ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆประดิษฐ์ของขวัญให้พ่อ

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพพ่อของฉัน ทิง : คุณพ่อทิงชอบไปเที่ยวคลองถม ทิงรักคุณพ่อมากๆเลย
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพพ่อของฉัน บูน : คุณพ่อชอบทำงานและชอบพาบูนกับพี่ๆไปเที่ยว
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เปเปอร์มาเช่ เท็ดดี่ : ฝรั่งแป้นสีทองอร่อยๆ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เปเปอร์มาเช่ เท็ดดี่ : ฝรั่งพันธุ์กิมจู

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  สร้างภาพใบไม้กิ่งไม้ตามความสนใจ ณิชฌา : หนอนมาเกาะใบไม้
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  สร้างภาพใบไม้กิ่งไม้ตามความสนใจ แสนดี : ปลากระพง

BACK TO TOP