อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  สำรวจต้นฝรั่งเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆทดลองวัดขนาดของฝรั่งทั้งลูกด้วยสายวัด
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ จับ สำรวจ สัมผัส ดมกลิ่น ผลฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กใช้แว่นขยายส่องดูเมล็ดของฝรั่ง

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆทดลองกลิ้งผลฝรั่งกับผลไม้ชนิดอื่นๆและสังเกตการเคลื่อนที่
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆทดลองกลิ้งผลฝรั่งที่มีขนาดต่างกันและสังเกตการเคลื่อนที่
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ภาพตัดต่อเกี่ยวกับผลฝรั่งพันธุ์ต่างๆ ดอก เปลือกต้นฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  กลิ้งสีน้ำด้วยผลฝรั่ง

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  จินนี่ : กลิ้งสีน้ำด้วยผลฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  มีอา : กลิ้งสีน้ำด้วยผลฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ปั้นโดยดูจากของจริงด้วยดินน้ำมัน
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ปั้นโดยดูจากของจริงด้วยดินน้ำมัน ทิม : ฝรั่งไร้เมล็ด

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ปั้นโดยดูจากของจริงด้วยดินน้ำมัน นโม : ฝรั่งมี 2 ผล
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ปั้นโดยดูจากของจริงด้วยดินน้ำมัน แม๊กซ์ : ฝรั่งแป้นสีทอง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ปั้นโดยดูจากของจริงด้วยดินน้ำมัน เปตอง : ต้นฝรั่งขี้นกไทยโบราณ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  จำลองต้นฝรั่งจากเศษวัสดุตามความสนใจ

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  จำลองต้นฝรั่งจากเศษวัสดุ ปลาทู : ต้นฝรั่งกิมจูมีใบหล่นลงมา
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ปะรูปทรงวงกลมและต่อเติมภาพด้วยสีเทียน
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ปะรูปทรงวงกลมและต่อเติมภาพด้วยสีเทียน พริม : ฝรั่งกิมจู
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ปะรูปทรงวงกลมและต่อเติมภาพด้วยสีเทียน ถิรวัฒน์ : ฝรั่งกิมจูเหี่ยวๆอยู่ในหม้อ

BACK TO TOP