อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆและครูร่วมกันเปิด Google วิกิพีเดียเพื่อหาความหมายของคำว่า “ฝรั่ง”
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆและครูร่วมกันเปิดพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคำว่า “ฝรั่ง”
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆแบ่งกลุ่มกันเองและช่วยกันปลูกต้นฝรั่งและได้เรียนรู้ชื่อพันธุ์ของฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆแบ่งกลุ่มกันเองและช่วยกันปลูกต้นฝรั่งและได้เรียนรู้ชื่อพันธุ์ของฝรั่ง

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆแบ่งกลุ่มกันเองและช่วยกันปลูกต้นฝรั่งและได้เรียนรู้ชื่อพันธุ์ของฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  หลังจากปลูกต้นฝรั่งกันแล้วเด็กๆช่วยกันรดน้ำให้ต้นฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะพิมพ์ลายใบฝรั่งบนกระดาษ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ดอลลาร์ : พิมพ์ภาพใบฝรั่งด้วยสีน้ำ

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ทิง : พิมพ์ภาพใบฝรั่งด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆประดิษฐ์อุปกรณ์ในการใช้ปลูกฝรั่งด้วยเศษวัสดุ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์อุปกรณ์ในการใช้ปลูกฝรั่งด้วยเศษวัสดุ มิลาน : ที่ตักดินของมิลาน
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์อุปกรณ์ในการใช้ปลูกฝรั่งด้วยเศษวัสดุ เท็ดดี้ : ที่ตักดินปลูกฝรั่ง

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์อุปกรณ์ในการใช้ปลูกฝรั่งด้วยเศษวัสดุ เบเน่ : ที่รดน้ำแล้วมีที่จับด้วย
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์อุปกรณ์ในการใช้ปลูกฝรั่งด้วยเศษวัสดุ รีญา : ที่รดน้ำ เอาไว้ใส่น้ำรดน้ำต้นไม้ต้นไม้จะได้ไม่ตาย
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์อุปกรณ์ในการใช้ปลูกฝรั่งด้วยเศษวัสดุ ณมล : ณมลทำที่พรวนดิน
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆกำลังวาดภาพต้นฝรั่งโดยดูจากของจริง

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพผล ใบ ต้นฝรั่งโดยดูจากของจริง แสนดี : ต้นฝรั่งมีลำต้น มีกิ่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพผล ใบ ต้นฝรั่งโดยดูจากของจริง ณิชฌา : ต้นฝรั่งอยู่ในกระถางมีดินมีฝรั่งมีใบ
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพผล ใบ ต้นฝรั่งโดยดูจากของจริง พริม : ต้นฝรั่งมีใบสีเขียว
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  สร้างภาพด้วยใบฝรั่งวาดภาพต่อเติม ภคณัท : รถกำลังเอาต้นฝรั่งไปขาย

Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  สร้างภาพด้วยใบฝรั่งวาดภาพต่อเติม ไพลิน : หนูกำลังปลูกต้นฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้งในขณะฝนลายใบฝรั่ง
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  บูน : ฝนลายใบฝรั่งด้วยสีเทียน
Project Approach เรื่อง ฝรั่ง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  วินนิ : ฝนลายใบฝรั่งด้วยสีเทียน

BACK TO TOP