อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  วินนิสาธิตการทำน้ำฝรั่งปั่นและนำน้ำฝรั่งที่ปั่นได้ให้ทุกคนดื่ม
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  เท็ดดี้เล่านิทานซ่อนแอบให้คุณแม่และคุณพ่อฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  ดอลลาร์ถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวหลังจากพาชมนิทรรศการเสร็จ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  น้องภูมิอธิบายการประดิษฐ์ต้นฝรั่งให้คุณแม่ฟังถึงขั้นตอนการทำว่าทำอย่างไร

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  น้องแม๊ซ์อธิบายถึงขั้นตอนการจำลองต้นฝรั่งให้คุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  มิลานพูดคุยถึงเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกฝรั่งให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  จินนี่ชั่งฝรั่งพันธ์กิมจูให้คุณแม่ได้ชม
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  เบเน่ชักชวนคุณแม่และคุณพ่อชั่งฝรั่งแป้นสีทอง

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  แสนดีชี้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่ดูหัวข้อที่แสนดีเลือกเรียน Project Approach
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  ณิชฌาอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างพันธุ์กิมจูและแป้นสีทองฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองจะใหญ่กว่าฝรั่ง พันธุ์กิมจู
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  ทิงชี้ชวนให้คุณแม่และพี่จิงดูฝรั่งที่ทิงปั้น
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  น้องภูมิชักชวนคุณพ่อคุณแม่ดูสิ่งประดิษฐ์ที่น้องภูมิประดิษฐ์จากประสบการณ์เดิม

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  รีญาชักชวนคุณแม่ดูภาพวาดจากประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำของรีญา
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  นโมชักชวนคุณพ่อคุณแม่ดูศิลปะที่นโมวาดภาพสีน้ำจากประสบการณ์เดิม
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  บูนอธิบายถึงความเป็นมาของประวัติฝรั่งให้คุณแม่และพี่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  เปตองอธิบายถึงส่วนประกอบของต้นฝรั่งให้ คุณพ่อคุณแม่ฟัง

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  ปลาทูชักชวนให้คุณแม่เซ็นสมุดเยี่ยมชมเพื่อให้กำลังใจกับเด็กๆ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ฝรั่ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560  ไพลินอธิบายถึงความแตกต่างของฝรั่งแต่ละพันธุ์ ให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง

BACK TO TOP