อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  ของขวัญอธิบายถึงกราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่อยากเรียนรู้
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  เบรนชี้ชวนให้คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชายดูผลงานของตนเองและของเพื่อนๆ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  เอญ่าชี้ชวนให้คุณพ่อ คุณแม่ดูผลงานของตนเองในระยะประสบการณ์เดิม
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  แมทเล่าถึงความหมายและประวัติความเป็นมาของข้าวโพดให้คุณพ่อฟัง

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  ตินเล่าเกี่ยวกับการจำลองต้นข้าวโพดที่ตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยกันคิดและแก้ปัญหาร่วมกัน
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  เนตั้นนำข้าวโพดหวานมาพูดคุยให้คุณพ่อ คุณแม่และน้องฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  เกรซกำลังเล่านิทานที่ตนเองและเพื่อนๆ ช่วยกันแต่ง ช่วยกันวาดภาพให้คุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  แมกซ์แนะนำวิธีการปลูกต้นข้าวโพดของตนเองให้คุณแม่ฟัง

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  ตาลเล่าถึงการปลูกข้าวโพดด้วยเมล็ดให้คุณแม่ คุณพ่อ และน้องชายฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  ทิกเกอร์ชี้ชวนให้คุณพ่อ คุณแม่ดูต้นข้าวโพดที่ตนเองและเพื่อนๆ ปลูก
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  โฮมแนะนำศิลปะที่เกี่ยวกับการพิมพ์ภาพบนดินน้ำมันด้วยเปลือกข้าวโพด
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  ซันซันบอกกับคุณแม่ว่าข้าวโพดสามารถนำไปทำขนมได้

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  นานะชี้ชวนให้คุณแม่และพี่สาวดูกราฟข้าวโพดที่ชอบประทาน และเล่าว่าตนเองชอบข้าวโพดย่างมากที่สุด
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  นกฮูกชี้ชวนให้คุณแม่และพี่ชายเล่นเกมภาพตัดต่อข้าวโพด
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  บัซเจตถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวหลังจากพาชมนิทรรศการเสร็จ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  เอลลี่ชวนคุณพ่อ คุณแม่ถ่ายภาพครอบครัว

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ข้าวโพด” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  อินต้าถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการ เรื่อง ข้าวโพด

BACK TO TOP