อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ช่วยกันจำลองต้นข้าวโพดโดยเลือกใช้จากวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันตกแต่งรูปข้าวโพดเพื่อนำไปติดที่หน้าห้องเรียน
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันจัดวางผลงานของเพื่อนๆที่มุมประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ร้องเพลงข้าวโพดและเต้นให้คุณครูไก่ดู

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ สำรวจบุคลากรในโรงเรียนที่ชอบรับประทานข้าวโพดพันธุ์ต่างๆ
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  อาสาออกมานับจำนวนจากกราฟบุคลากรที่ชอบรับประทานข้าวโพดพันธุ์ต่างๆ
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันตกแต่งป้าย Project ที่จะนำไปติดที่หน้าห้องเรียน
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  อาสาออกมาเล่านิทานที่ได้ช่วยกันแต่ง

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ช่วยกันนำเมล็ดข้าวโพดใส่ถุงเพื่อนำไปเป็นของที่ระลึกให้กับผู้ที่เข้าชมงานนิทรรศการ เรื่อง ข้าวโพด
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เล่นเกมจับคู่ภาพกับจำนวนตัวเลข 1 - 10
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ให้ความสนใจกับการประดิษฐ์ข้าวโพดจากวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์ดอกข้าวโพดจากเศษวัสดุตามความสนใจ

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์ดอกข้าวโพดจากเศษวัสดุตามความสนใจ ของขวัญ : ดอกโพด
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  หลังจากประดิษฐ์แล้วเด็กๆ ได้ระบายสีผลงานของตนเองตามต้องการ
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการประดิษฐ์ข้าวโพดจากเศษวัสดุ แมกซ์ : ข้าวโพดหวานฝักสีเขียว
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการประดิษฐ์ข้าวโพดจากเศษวัสดุ เนตั้น : ฝักข้าวโพดหวาน

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ปั้นข้าวโพด ดอกข้าวโพดด้วยดินน้ำมันตามความสนใจ
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นข้าวโพดด้วยดินน้ำมัน นกฮูก : ข้าวโพดข้าวเหนียว
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นข้าวโพดด้วยดินน้ำมัน แมท : ข้าวโพดหวาน
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นข้าวโพดด้วยดินน้ำมัน โฮม : ฝักข้าวโพดสีเขียว

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสรุปการเรียนเรื่องข้าวโพด บัซเจต : คุณครูกำลังสอนบัซเจตเรื่องข้าวโพดข้าวเหนียว 2 สีมีสีม่วงกับสีขาว
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสรุปการเรียนเรื่องข้าวโพด ชิน : คุณครูพาชินไปดูต้นข้าวโพดข้างสนามและชินก็ได้จับฝักข้าวโพด
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสรุปการเรียนเรื่องข้าวโพด ปุณณ์ : ปุณณ์กับเพื่อนๆ กำลังบอกคุณครูไก่ว่าเรียน Project Approach เรื่องข้าวโพด
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสรุปการเรียนเรื่องข้าวโพด เอญ่า : เอญ่ากำลังบอกคุณครูไก่ว่าห้องเราเรียน Project Approach เรื่องข้าวโพด

BACK TO TOP