อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  นำชื่อของตนเองมาติดที่กราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่อยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  อาสาออกมานับจำนวนเพื่อนๆ ที่ให้ความสนใจอยากเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่กราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่เด็กๆอยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ออกมาเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับข้าวโพดให้เพื่อนๆ ฟัง
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ปั้นข้าวโพดจากประสบการณ์เดิมด้วยดินเหนียว

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นข้าวโพดจากประสบการณ์เดิมด้วยดินเหนียว ซันซัน : ข้าวโพดเป็นเม็ดๆ
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นข้าวโพดจากประสบการณ์เดิมด้วยดินเหนียว นานะ : ข้าวโพดเป็นเม็ดๆ เหมือนกับที่โรงเรียน
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นข้าวโพดจากประสบการณ์เดิมด้วยดินเหนียว ลีออง : ข้าวโพดมีเม็ดสีเหลือง
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ปั้นข้าวโพดจากประสบการณ์เดิมด้วยดินน้ำมัน

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นข้าวโพดจากประสบการณ์เดิมด้วยดินน้ำมัน ติน : เม็ดข้าวโพดสีเหลืองกลมๆ
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นข้าวโพดจากประสบการณ์เดิมด้วยดินน้ำมัน อันดา : ข้าวโพดสีเขียวยังไม่สุก
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ต่อพลาสติกสร้างสรรค์จากประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับข้าวโพด
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์เกี่ยวกับข้าวโพด เบรน : ข้าวโพดสีแดง

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์เกี่ยวกับข้าวโพด เบรน : ข้าวโพดสีแดง
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์เกี่ยวกับข้าวโพด แมกซ์ : ข้าวโพดสีแดงมีที่จับ
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ให้ความสนใจกับการนำเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นข้าวโพด
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการประดิษฐ์ข้าวโพดจากประสบการณ์เดิมด้วยเศษวัสดุ อินต้า : ข้าวโพดสีเหลือง

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการประดิษฐ์ข้าวโพดจากประสบการณ์เดิมด้วยเศษวัสดุ บัซเจต : ข้าวโพดที่โรงเรียนหั่นเป็นชิ้น
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  วาดภาพจากประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับข้าวโพดด้วยสีไม้ สีเทียน
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพด้วยสีไม้ สีเทียน สีเมจิกจากประสบการณ์เดิม ตาล : ตาลกับต้ากินข้าวโพดตอนเช้า พี่เลี้ยงทำให้กิน
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพด้วยสีไม้ สีเทียน สีเมจิกจากประสบการณ์เดิม เกรซ : เกรซกำลังกินข้าวโพดอยู่ที่บ้าน

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพด้วยสีไม้ สีเทียน สีเมจิกจากประสบการณ์เดิม เอลลี่ : พี่นันพาไปซื้อข้าวโพดที่เซเว่น
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  วาดภาพปรพสบการณ์เดิมเกี่ยวกับข้าวโพดด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพด้วยสีน้ำจากประสบการณ์เดิม โฮม : โฮมกำลังทานซุปข้าวโพดที่บ้าน
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพด้วยสีน้ำจากประสบการณ์เดิม ของขวัญ : หนูกินข้าวโพดสีเหลืองที่บ้าน

BACK TO TOP