อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  นำเปลือกข้าวโพดที่เป็นส่วนประกอบของฝักข้าวโพดมาทดลองปลูกเป็นกลุ่ม
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  นำไหมของข้าวโพดที่เป็นส่วนประกอบของฝักข้าวโพดมาทดลองปลูกเป็นกลุ่ม
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพการปลูกข้าวโพด อันดา : อันดาหย่อนเมล็ดข้าวโพดลงไปในกระถางที่มีดิน 3 เมล็ดแล้วเอาดินกลบ
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพการปลูกข้าวโพด ตาล : ตาลปลูกข้าวโพดที่โรงเรียนตักดินก่อนแล้วใส่เมล็ดข้าวโพดแล้วเอาดินกลบ

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  สังเกต สำรวจ สัมผัสส่วนประกอบของต้นข้าวโพดและร่วมพูดคุย
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ วาดภาพส่วนประกอบของต้นข้าวโพดตามความสนใจ
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดต้นข้าวโพดโดยดูจากของจริง ทิกเกอร์ : ต้นข้าวโพดมันสูง มีฝักข้าวโพดติดอยู่กับต้น
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดส่วนประกอบของต้นข้าวโพดโดยดูจากของจริง เบรน : ใบข้าวโพดสีเขียวมันยาวๆ

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ช่วยกันนับ เรียงลำดับขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ของฝักข้าวโพด
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  สังเกต เปรียบเทียบลักษณะ สีของใบข้าวโพดกับใบวาสนา
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันวัดความยาวของใบข้าวโพดโดยใช้สายวัด
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  สังเกตลักษณะส่วนประกอบของฝักข้าวโพดหวานกับข้าวโพดข้าวเหนียวสองสีโดยใช้แว่นขยาย

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  สังเกตลักษณะเมล็ดของข้าวโพดหวานกับข้าวโพดข้าวเหนียวสองสีโดยใช้แว่นขยาย CARSON Bug Loup
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ได้เรียนรู้และทดลองต้มข้าวโพดหวานกับข้าวโพดข้าวเหนียวสองสี
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสะท้อนการต้มข้าวโพด ซันซัน : ซันซันเอาข้าวโพดหวานสีเหลืองลงไปในหม้อแล้วคุณครูก็ปิดฝา
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ช่วยกันนำข้าวโพดมาย่างไฟแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลง

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดสะท้อนการย่างข้าวโพด บัซเจต : ข้าวโพดย่างอยู่ที่เตา ข้างล่างมีไฟ ข้างบนมีควันไฟลอยขึ้นมา
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  อาสารดน้ำให้ต้นข้าวโพด
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการประดิษฐ์ข้าวโพดจากเศษวัสดุ ชิน : ข้าวโพดมีเมล็ดสีเหลืองเรียงชิดกัน มีไหมสีน้ำตาล
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพสะท้อนการต้มข้าวโพด อินต้า : คุณครูกำลังเอาข้าวโพดลงไปในหม้อ

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยซังข้าวโพดแล้ววาดต่อเติม ติน : ตินกำลังอ่านหนังสือที่มีตัวเลข
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยซังข้าวโพด เอลลี่ : รถเข็นเด็ก
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการฝนลายเปลือกข้าวโพด เลโอ : บนเปลือกข้าวโพดมีลายเส้น มันขรุขระ
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการฝนลายเปลือกข้าวโพด ลีออง : เปลือกข้าวโพดมีลายเป็นเส้นยาว

BACK TO TOP