อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  หาความหมายของคำว่า “ข้าวโพด” จากหนังสือพจนานุกรม
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  สืบค้นหาความหมายและภาพของข้าวโพดจาก Internet
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  สำรวจลูกโลกและหาทวีปอเมริกาที่เป็นแหล่งกำเนิดข้าวโพด
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  สำรวจลักษณะของข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว ทดลองสัมผัส แล้วบอกว่ารู้สึกอย่างไร พื้นผิวเป็นอย่างไร

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ปั้นข้าวโพดที่ตนเองสนใจด้วยดินน้ำมันโดยดูของจริงประกอบการปั้น
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เลือกข้าวโพดที่สนใจมาปั้นโดยดูของจริงประกอบการปั้น
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นโดยดูของจริงประกอบการปั้น เกรซ : ข้าวโพดมีเปลือกสีเขียวอ่อน มีไหมสีน้ำตาล
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นโดยดูของจริงประกอบการปั้น เอญ่า : ข้าวโพดหวานเมล็ดเล็กๆ สีเหลืองติดกับซัง

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นโดยดูของจริงประกอบการปั้น ของขวัญ : ข้าวโพดข้าวเหนียวมีเมล็ดสีม่วงกับสีขาว มีซังข้างใน
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์ข้าวโพดจากเศษวัสดุตามความสนใจ
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เลือกวัสดุที่มีอยู่ในมุมศิลปะมาประดิษฐ์เป็นข้าวโพด
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการประดิษฐ์ข้าวโพดจากเศษวัสดุ โฮม : ข้าวโพดหวานสีเหลืองมีเมล็ดเล็กๆ เยอะเลย

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการประดิษฐ์ข้าวโพดจากเศษวัสดุ ปุณณ์ : ข้าวโพดหวานมีเมล็ดสีเหลืองเต็มฝัก
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการประดิษฐ์ข้าวโพดจากเศษวัสดุ ชิน : ข้าวโพดมีเมล็ดสีเหลืองเรียงชิดกัน มีไหมสีน้ำตาล
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพข้าวโพดที่ตนเองสนใจโดยดูของจริงประกอบการวาด
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  วาดข้าวโพดที่ตนเองสนใจด้วยสีไม้ สีเมจิกโดยดูของจริงประกอบการวาด

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดโดยดูของจริงประกอบการวาด เนตั้น : ข้าวโพดข้าวเหนียวเมล็ดเรียงติดกันแน่น เมล็ดสีม่วงเข้ม สีม่วงอ่อน สีขาว
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดโดยดูของจริงประกอบการวาด แมท : ข้าวโพดหวานสีเหลือง มีเมล็ดเล็กๆ เกาะกันแน่น
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดโดยดูของจริงประกอบการวาด นกฮูก : ข้าวโพดมีเปลือก สีเขียวมีลายเป็นเส้นๆ
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพข้าวโพดด้วยสีน้ำโดยดูของจริงประกอบการวาด

Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดโดยดูของจริงประกอบการวาด เลโอ : ข้าวโพดข้าวเหนียวมีเมล็ดสีขาวกับสีม่วง เมล็ดมันเล็กๆ ฝักมันยาว
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดโดยดูของจริงประกอบการวาด เอลลี่ : ข้าวโพดหวานสีเหลือง มีเมล็ดเกาะกันแน่น
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดโดยดูของจริงประกอบการวาด ลีออง : ฝักของข้าวโพดมีเปลือกสีเขียว มีไหมสีน้ำตาล
Project Approach เรื่อง ข้าวโพด ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ให้ความสนใจกับการนำหนังสือเกี่ยวกับข้าวโพดมาเปิดดูภาพ

BACK TO TOP