อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ผู้บริหารและคณะครู เข้ามา ศึกษาดูงาน การเรียนแบบ Project Approach ในโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญเข้าเยี่ยมชม

ผู้บริหารและคณะครู เข้ามา ศึกษาดูงาน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553

ผู้บริหารและคณะครู
ผู้บริหาร และ คณะครู
ผู้บริหาร และ คณะครู
ผู้บริหาร และ คณะครู
ผู้บริหาร และ คณะครู
ผู้บริหาร และ คณะครู
ผู้บริหาร และ คณะครู
ผู้บริหาร และ คณะครู
ผู้บริหาร และ คณะครู

BACK TO TOP