อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ยางฝึกจับดินสอ

เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ได้ซื้อยางฝึกจับดินสอ (pencil grip) แบบสามเหลี่ยมมาจำนวนมาก จากประเทศอังกฤษ เหมือนกับที่ครูให้เด็กๆได้ใช้ที่โรงเรียนเวลาฝึกเขียนด้วยดินสอซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือนิ่มกว่าที่มีขายทั่วไปในประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ และหากผู้ปกครองท่านใดต้องการมีไว้ฝึกบุตรหลานของท่านที่บ้าน กรุณารับได้ที่ครูแมว ครูมยุรี หรือครูกระแต โดยโรงเรียนกำหนดที่มอบให้เด็กคนละหนึ่งอันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้มีเด็กบางคนที่สามารถจับดินสอได้ถูกต้องแล้วก็คงไม่จำเป็นต้องใช้

BACK TO TOP