อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ผู้ปกครอง เป็นกรรมการในการจัดงาน กิจกรรมสังสรรค์ ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

กิจกรรมสังสรรค์ ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 6”

ผู้ปกครอง ของนักเรียนสมัครเข้ามาเป็นกรรมการในการจัดงาน กิจกรรมสังสรรค์ ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 6 เพื่อให้เป็นไปด้วยแรงร่วมใจระหว่างครู ผู้ปกครองและเด็ก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เพื่อกำหนดกิจกรรมต่างๆ

ประชุม ผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมสังสรรค์
กิจกรรม สังสรรค์
กิจกรรม สังสรรค์
กิจกรรม สังสรรค์
ครอบครัวกุ๊กไก่
ครอบครัว กุ๊กไก่
ครอบครัว กุ๊กไก่
ครอบครัว กุ๊กไก่

BACK TO TOP