อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

“สังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 6”

ผู้ปกครองนักเรียนสมัครเข้ามาเป็นกรรมการการจัดงานกิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 6 เพื่อให้เป็นไปด้วยแรงร่วมใจระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เพื่อกำหนดกิจกรรมต่างๆ

BACK TO TOP