อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

8. ตัวต่อสร้างสรรค์

ตัวต่อสร้างสรรค์ ตัวต่อสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในเรื่องพื้นที่ การรวมการเพิ่ม การลด ซึ่งเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และในการเล่นตัวต่อสร้างสรรค์ เด็กได้มีโอกาสเสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์