อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

4. การเล่นไม้บล็อก

เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ชอบ และทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ถึงจำนวน รูปทรง ขนาด และน้ำหนัก และยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเด็ก พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือ และสายตาให้ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาด้านมิติสัมพันธ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมถึงด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน