อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

3. บ้านและโรงเรียนร่วมด้วยช่วยกัน

โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเสมอว่าเด็กกำลังเรียนรู้อะไร และจะเรียนรู้อะไรในแต่ละสัปดาห์ รวมทั้งเชิญชวนผู้ปกครองเข้ามาแบ่งปันความรู้แก่เด็ก หรือส่งสื่ออุปกรณ์มาช่วยเสริม ความเข้าใจแก่เด็ก อีกทั้งผู้ปกครองยังสามารถติดต่อกับโรงเรียนได้หลายช่องทาง