อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

23. การเล่นกลางแจ้ง

เด็กๆจะได้เล่นกลางแจ้งอย่างสนุกสนาน ได้วิ่ง ได้เล่นเกม ที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ หรือได้ขี่จักรยาน ฯลฯ ทุกวัน นอกจากนั้น เด็กๆยังมีกิจกรรมพละ ซึ่งฝึกฝนการเคลื่อนไหว เคลื่อนตัว ของเด็กๆอย่างสนุกสนานกับครูพละที่มีประสบการณ์