อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

22. นิทรรศการ

โรงเรียนจัดนิทรรศการให้เด็กๆได้เข้าฐานต่างๆเพื่อสืบค้นข้อมูลตามหน่วยการเรียนรู้ และช่วง เทศกาลต่างๆ