อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

21. ทัศนศึกษา

เด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 จะได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อรับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กเรียนรู้ สนใจและเป้นประโยชน์ต่อเด็กๆ เช่น ไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น เด็กๆเรียนรู้กันว่าแหล่งเรียนรู้มีหลากหลายแห่งในชุมชน