อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

16. มุมหนังสือ

ป็นมุมที่จะช่วยให้เด็กรักการอ่าน รวมทั้งรู้จักดูแลหนังสือ นอกจากนั้น เด็กๆ จะได้รับการกระตุ้นให้ยืมหนังสือกลับไปอ่านหรือให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังที่บ้านทุกวัน