อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

15. การออกแบบและประดิษฐ์

เด็กเริ่มจากการฝึกวิเคราะห์สิ่งที่มีอยู่แล้ว หรือเด็กประดิษฐ์ขึ้นว่า ใช้อะไรทำ ทำอย่างไร มีส่วนอะไรบ้าง ฯลฯ แล้วเด็กใช้ทักษะการคิด วางแผน โดยการออกแบบสิ่งที่จะทำ จะประดิษฐ์ คิดว่าจะใช้สื่ออะไร วาดภาพ ออกแบบ แล้วประดิษฐ์ ตามที่คิด วิธีการนี้ฝึกทักษะการคิดของเด็กได้เป็นอย่างดี