อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

13. วิทยาศาสตร์

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เกิดขึ้นทุกวันไม่ว่าเด็กจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตาม วิทยาศาสตร์จะเป็นสิ่งที่เด็กจะเรียนรู้ทั้งเนื้อหา ทักษะ และวิธีการโดยบูรณาการเข้าไปในหน่วยการเรียนรู้