อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

1. ห้องเรียนของเรา หมายถึงห้องเรียนของเด็กๆ และครูร่วมกัน

เด็กๆ มีโอกาสที่จะพูดคุย และตกลงว่าจะให้มุมใด อยู่ที่ไหน โดยเสนอแนะและวางแผนร่วมกับครู ดำเนินการตกแต่ง ติดผลงาน ของตนในห้องเรียน ทำให้เด็กรู้สึกว่าห้องเรียน คือ สมบัติของตนร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช่ของครูเท่านั้น